Bekijk deze mail in uw browser

Leraar van het jaar

door Marja van de Lagemaat (marktmeester I&K)


Op 20 mei 2017 wordt de beste leraar Nederlands 2017 bekend gemaakt. (Meer informatie op de website van Onze Taal). Het oordeel van leerlingen weegt zwaar mee bij deze verkiezingen. Wat zeggen leerlingen eigenlijk? Wanneer vinden zij een docent een goede docent? Leerlingen werden geïnterviewd en in hun antwoorden kwamen telkens drie punten terug: hij doet veel dingen buiten het boek om, hij betrekt de buitenwereld bij de lessen en hij is betrokken op leerlingen.
Daar liggen kansen voor I&K. En voor de kwaliteit van ons onderwijs. De blik van de leerling net even die andere kant op richten, verbinding maken met de wereld om ons heen waarvan wij geloven dat zij Gods wereld is. Soms leidt dat tot een gesprekje met leerlingen tijdens de etenspauze. Of ga je met leerlingen op stap om hen ervaringen te laten opdoen met medechristenen in het buitenland, en soms ontstaat er een heel project zoals de burgerschapsweek op het Guido. In deze nieuwsbrief weer volop inspiratie.
En nog een opmerking die een leerling maakte: een goede leraar kletst soms gezellig met zijn klas.
Niet vergeten!
 

I&K Netwerk
 
Voor heel veel lesmateriaal en inspiratie!

Het boek van...

door Leo van Hoorn (CHE)


In zijn boek De Zwarte Zwaan, De impact van het hoogst onwaarschijnlijke, illustreert Nassim Nicholas Taleb, voormalig beurshandelaar (inspelen op trends en voorspellingen) en wiskundige (kansberekeningen)  op een uitdagende manier dat de voorspelbaarheid der dingen gebaseerd is op de dingen die we weten, terwijl veel zaken beïnvloed worden door dingen die we niet weten. En omdat we ze niet weten, kunnen we er ook niet mee rekenen; we weten ook niet dat we er rekening mee moeten houden, omdat we namelijk niet weten wat we niet weten. We kijken en plannen vooruit op basis van ervaringen uit het verleden. Dat lijkt vastheid te bieden, maar het is een kwetsbaar houvast... Lees meer

ACSI Student Leadership Conference

door Alexander Wolting (Wartburg College, locatie: Guido de Brès)


Al een aantal jaar bezoeken we als Guido de Brès de ACSI Student Leadership Conference die dit jaar in Hongarije zal worden gehouden. We hopen voor de 9e keer te gaan met een groep van 12 leerlingen uit V5 & V6 en 2 begeleiders. In totaal zullen er ongeveer 380 jongeren aan deze conferentie deelnemen uit 18 verschillende landen. We ervaren deze conferentie echt als een verdieping van het Spiritual Formation Curriculum binnen onze tto bovenbouw afdeling. Leerlingen komen door de conferentie in contact met christenen vanuit de hele wereld en ervaren dat er ondanks de verschillen van geloofsbeleving of in geloofsopvoeding een kern is die hen bindt. De verhalen die ze horen van hun leeftijdsgenoten uit bijvoorbeeld Jordanië en Niger maken veel indruk.... lees meer

Burgerschapsweek Guido

door Hugo Scherff (Guido, locatie Amersfoort)De week van 8 tot 12 mei was het ‘Burgerschapsweek’ op de Guido voor de leerlingen van vwo 4 en vwo 5. Omdat maatschappijleer een éénjaarsvak is, met twee lesuren van 45 minuten in de week, is er weinig ruimte om het thema burgerschap goed uit de verf te laten lopen. Dat lukt veel beter in onze ‘project- en excursieweek’. Het grote voordeel van die week is dat ik niet gebonden ben aan klassen, lestijden en docenten. Dat geeft veel meer mogelijkheden dan het normale lesrooster. De ‘week’ zag er als volgt uit. Maandag trapte Gert-Jan Segers af, met een bijeenkomst in de vorm van ‘College Tour’: een interview op het podium, afgewisseld met vragen van leerlingen. Segers sprak over William Wilberforce, die onvermoeibaar tegen de stroom in roeide met zijn gevecht tegen de slavernij. Hij riep leerlingen op om ook hun idealen na te volgen, en zich niet te laten ontmoedigen door een maatschappij die juist de andere kant op beweegt... lees meer

Verder kijken dan de buitenkant

door Betty van der Veer (Wartburg College)


Vanuit mijn lokaal, gelegen aan de voorkant van ons schoolgebouw, kijken mijn leerlingen graag naar buiten en becommentariëren dan tijdens het middageten de diverse personen die langs komen lopen. En aangezien we met heel wat scholen samen op één LeerPark bivakkeren in Dordrecht, komen er heel veel leeftijdsgenoten van allerlei pluimage langs gewandeld. Het negatieve commentaar van mijn christelijke, grotendeels uit reformatorische kerken afkomstige leerlingen is dan ook niet van de lucht. Vanuit het veilige bastion op de eerste verdieping, gezellig met de hele groep, worden vooral de “buitenlanders” flink negatief op de korrel genomen. Daarna lezen we met elkaar uit de Bijbel en besluiten we de maaltijd met gebed.

Het nadeel van één homogene populatie leerlingen is dat ... lees meer  

Master Identiteit, Ethiek & Samenleving

aangeboden door de Theologische Universiteit Kampen


In onze samenleving worden christenen steeds meer uitgedaagd om voor hun geloof uit te komen. Aan de TU in Kampen wordt een master aangeboden, waarin het gaat om de vormgeving van christelijke identiteit in de onderwijspraktijk. Deze master is bedoeld voor onderwijsprofessionals en schoolleiders en wil theologische en levensbeschouwelijke verdieping geven. In het kader van deze studie kan gekozen worden voor verdere bezinning op wat in het kader van ‘Sterk Merk’ ontwikkeld wordt. ​Klik hier voor meer informatie.

Opleiding tot mediawijsheidcoach

aangeboden door de Driestar Educatief


Hoe ga je op een wijze manier met de stroomversnelling aan nieuwe media om? Mediawijs word je onder andere door schade en schande. Wijsheid komt met de jaren. Of door de nieuwe opleiding bij Driestar onderwijsadvies. Veel scholen zien het belang in van een goede media-educatie. Ze hebben oog voor wat op de kinderen en jongeren af komt en willen ze hierop voorbereiden.

Maar: er leven nog veel vragen... Waar bereiden we onze kinderen precies op voor? Hoe doen we dat? Hoe betrekken we ouders hierbij? Hoe kunnen we aandacht geven aan positief mediagebruik? In de opleiding tot mediawijsheidcoach krijg je antwoord op deze vragen... lees meer

Uit de lespraktijk


Nieuw op de Website van I&K Netwerk:

Doelgroep          Materiaal
Filosofie              Analyse van de overeenkomsten tussen voetbal en religie
Godsd./fil.           Blogserie EO: Waarom slimme mensen niet meer geloven. Een theoloog reageert.
Technologie       Aankondiging film "The circle", over vergaande invloed van technologie op ons leven.

Lesidee: Internationalisering en vorming "Gesprekken over discriminatie"
Discriminatie en harde taal over mensen die anders zijn is onder jongeren niet vreemd. Een jongerenwerker uit Amsterdam besloot een groepje tieners mee te nemen naar een plek die onverbloemd laat zien waar racisme en discriminatie toe kunnen leiden: Auschwitz. Lees zijn verslag. Inspiratie voor een internationaliseringsactiviteit waarbij er aandacht is voor vorming èn WOII aan de orde komt. ook in Nederland is iets dergelijks te organiseren: internationalisering @ home!   

Agenda

 


Juni

'Shalom in het onderwijs'
Op 8 juni 2017 is er op de CHE een studiemiddag met Nicholas Wolterstorff, één van de meest bekende christenfilosofen van dit moment. Thema van de bijeenkomst is “Shalom in het onderwijs”. Klik hier voor meer informatie en aanmelding

Jongerenconferentie in Wittenberg
Van 22-27 juni 2017 organiseert de Protestantse Kerk in Duitsland in de Luther-stad Wittenberg een internationaal jongerenkamp. De doelgroep is leerlingen van 15 jaar en ouder (klas 4 en 5) die het Engels en bij voorkeur ook het Duits goed beheersen. Leerlingen kunnen zich inschrijven samen met een school uit een ander land maar dit is niet noodzakelijk. 
Meer informatie en aanmelding:
www.schools500reformation.net 

September

Evolutietheorie gecombineerd met het orthodox-christelijk geloof
Op 22 september 2017 is er in De Schakel in Nijkerk een studiebijeenkomst over de vraag of de evolutie theorie te combineren is met orthodox-christelijk geloof. Prof Gijsbert van den Brink gaat veel verschillende deskundigen op dit gebied in gesprek. Klik hier voor meer informatie en aanmelding

Student Leadership Conference ACSI
De jaarlijkse Student Leadership Conference van de ACSI zal gehouden worden van 27–30 september 2017 in Budapest. Aanmelden hiervoor is mogelijk vanaf 1 mei en loopt via de scholen die lid zijn van ACSI. Klik hier voor meer informatie

Alle data zijn D.V.

Contact

Identiteit & Kwaliteit
Marktmeester: M. van de Lagemaat


marktmeester@ienknetwerk.nl

Secretariaat

Secretariaat I & K Netwerk
M. de Graaf
Paladijnenweg 251
3813 DH Amersfoort
secretariaat@ienknetwerk.nl

Ons adres is:
Identiteit en Kwaliteit Netwerk
Vondellaan 4
Veenendaal, Utrecht 3906 EA
Netherlands

Add us to your address book


Pas uw voorkeuren aan of verwijder mij uit deze mailinglijst

Email Marketing Powered by Mailchimp