Copy

Rettigheder, pligter og solidaritet 

Det har lige været 1. maj og Arbejdernes Internationale Kampdag. En dag med både solskin, røde faner og kampdagstaler fra politikere, meningsdannere og fagforbund. I år var det 150 året for slaget på Fælleden, og fordums paroler som "Ingen rettigheder uden pligter og ingen pligter uden rettigheder" blev støvet af.

Det var dog ikke de traditionelle paroler, som fyldte på dagen, men helt naturligt krigen i Ukraine. 

Der er en tydelig kobling til tidlige tiders paroler: Fokus på rettigheder, pligter og solidaritet er lige så vigtige i dag, når vi taler om de ukrainske flygtninge, som kommer hertil, og som ønsker at arbejde, som de var for de danske arbejdere for 150 år siden.

Vi har for tiden en historisk høj beskæftigelse herhjemme, og derfor mangel på arbejdskraft i visse brancher og visse steder. Og det er naturligt at søge en del af løsningen på den udfordring ved at ønske at ansætte ukrainere på hoteller, i byggebranchen og som arbejdsfolk i landbruget. Der er efterspørgsel på arbejdskraft og et udbud af ukrainere, som gerne vil tjene deres egne penge, indtil de kan vende tilbage til et hjemland uden krig. 

Det er her, at rettigheder, pligter og solidaritet er rigtig vigtige begreber at have in mente. For både de ukrainske flygtninge og flygtninge fra andre lande skal have rettigheder, som beskytter dem i deres arbejde. De har en række pligter, som de skal opfylde for at få lov til at arbejde, og når de har det og opfylder dem, så skal der også følge rettigheder med. For de har også krav på fair løn og ordentlige arbejdsforhold, og vi må ikke plante en nem og billig løsning på ryggen af folk, som er i en svag position – ukrainerne skal ikke være løndumpere.

Vores solidariske arbejdsmarkedsmodel skal gælde alle, som arbejder på det danske arbejdsmarked. Og derfor både de ukrainske flygtninge og alle andre, som er mere sårbare eller mindre privilegerede. På den måde skal vi som fællesskab sikre, at alle, der tager lige del i det danske arbejdsmarked, har lige rettigheder og ordentlige arbejdsforhold. 

Så når vi en 1. maj er i ”parole-hjørnet”, så husk, at "Gør din pligt og kræv din ret" gælder begge veje. Det er ikke kun de svage, som skal gøre deres pligt – vi som samfund og fællesskab skal også gøre vores.

Venlig hilsen
Susanne Westhausen
Se hele indslaget her
Vores medlemsvirksomhed Hustømrerne A/S tager socialt ansvar og ansætter ukrainske flygtning. Det bragte DR Nyheder en artikel om den 21. april 2022, hvor Morten Sort Mouritsen administrerende direktør i Hustømrerne A/S udtaler:
"Det er rart, at vi kan bidrage på en eller anden måde i denne situation, selvom det ikke er i stort omfang. Men her har vi da muligheden for at gøre noget.”

For Morten Sort Mouritsen betyder det ikke så meget, at der på ukrainerens CV står kok og lagerarbejder.
”Han starter som arbejdsmand, og jeg er blevet forsikret om, at det er en ung mand, der gerne vil i gang og er vant til at tage fat. Det tager jeg for gode varer.

Vi vil også gerne tage et ansvar i den her situation: Og vores medarbejdere er vant til at håndtere det. Der går selvfølgelig lidt tid, før han er oppe i fulde omdrejninger”, siger Morten Sort Mouritsen.
Læs artiklen her

Brostensløb 

Kom med til brostensløb med cykelløb og folkefest den 21. maj 2022 kl. 12.00 på Blågårds Plads på Nørrebro arrangeret af medlemmerne af Kooperativt København. Brostenløbet byder foruden cykelløb på madboder, musik, ladcykelrace, firmaløb og håndcykelløb.

Med Brostensløbet vil Kooperativt København gerne vise, at kooperative og socialøkonomiske virksomheder tager socialt ansvar og bidrager positivt til lokalsamfundet.

Tilmelding sker på dagen. Kontakt Kooperativt København for mere information om Brostensløbet. 
læs mere her

Kooperationens årsmøde 2022 

Kooperationens årsmøde 2022 for medlemmer bliver holdt på Vartov med debat, kage og fødselsdagshilsner. Under årsmødet afholdes den resterende del af Kooperationens generalforsamling. Der vil være masser af mulighed for at møde kollegaer fra andre kooperative virksomheder.

Årsmødet rundes af med festmiddag og underholdning på Spiseloppen på Christiania.
 
Kom til generalforsamling, lyt til oplæg og deltag i fællesskabet.
Læs mere her

Kooperationen søger en praktikant 

Vi søger en engageret praktikant, der kan hjælpe os i vores arbejde for at skabe bedre vilkår for kooperative, bæredygtige, demokratiske og socialøkonomiske virksomheder i Danmark. 

Vi tilbyder en unik mulighed for at prøve kræfter med videnarbejde, medlemsservice, kommunikation og interessevaretagelse i en værdibaseret arbejdsgiver- og interesseorganisation, hvor du også vil få indsigt i ”det virkelige liv”, som det udspiller sig i vores medlemsvirksomheder.   

Praktikperioden vil i udgangspunktet være fra den 1. september 2022 til den 31. december 2022 med en ugentlig arbejdstid på 34 timer. 
Læs om stillingen her

Europæisk omsorgsstrategi

Til september 2022 planlægger Europa-Kommissionen at offentliggøre en europæisk omsorgsstrategi. Det skriver CECOP (European confederation of industrial and service cooperatives) om i deres seneste nyhedsbrev. 

Sociale kooperativer er væsentlige aktører, når det kommer til levering af plejeydelser, der tjener behovene hos plejepersonale, plejemodtagere og bredere samfund. Tusindvis af kooperativer i hele EU yder pleje til borgere på alle stadier af livet: Børnepasning, specifik pleje af unge, pleje af udsatte grupper (f.eks. handicappede, migranter, etniske minoriteter) og pleje af ældre. 

Kooperativers menneske-orienterede forretningsmodel gør, at de er bedre positionerede til at konkurrere på kvalitetskriterier, ikke på den laveste pris, som ofte opnås ved at spare på plejemodtagernes behov.

Desværre sænker brugen af de billigste priskriterier i offentlige indkøb ofte kvaliteten af ydelserne og plejepersonalets lønninger, og det kan gøre det vanskeligt for kooperativer at konkurrere.
Som led i deres arbejde skriver CECOP, at de i 2022 vil arbejde for at sikre, at kooperativer som plejeudbydere bliver anerkendt og omfavnet af de politiske beslutningstagere.

Nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde 

Fra 30. april 2022 gælder der nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde, der foregår ved skærm/computer. Ændringerne gør reglerne omkring hjemmearbejde mere fleksible og tidssvarende for at imødekomme, at stadig flere mennesker arbejder hjemme. 

De nye regler har betydning for de arbejdspladser, hvor de ansatte kan arbejde hjemmefra via computer (skærm). Med de nye regler kan en ansat arbejde hjemme op til to dage om ugen, uden at der skal foretages en særlig indretning af ”Skærmarbejdsplads” i hjemmet. Hidtil har grænsen været hjemmearbejde i en dag om ugen. De særlige krav til indretning af såkaldte 'skærmarbejdspladser' gælder også i de nye regler.

De nye regler er beskrevet i vores nyhedsbrev fra den 7. april 2022.
Læs mere her
Kooperationens Personaleforum inviterer til Godmorgen-møde om de nye regler for hjemmearbejde, som afholdes den 12. maj 2022.  
Program og tilmelding

BYG-ERFA

I april 2022 er der kommet seks nye erfaringsblade fra BYG-ERFA, som deler erfaringer fra byggeriets forskning og praksis. De seks blade omhandler følgende: 
• Flisebeklædninger - forudsætninger og materialer. Nyt ID (42) 22 04 19 erstatter (42) 14 10 06
• Flisebeklædninger - flisemontering. Nyt ID (42) 22 04 20 erstatter (42) 141006
• Malingsystemer til vægge i vådrums fugtige zoner. Nyt ID (42) 22 04 21 erstatter (42) 02 10 16
• Salte i murværk. Nyt ID (21) 22 04 22 erstatter (21) 99 11 25, 99 11 26 og 13 06 04
• Husbukke. NYT ID (29) 22 04 23 erstatter (29) 96 06 26
• Bekæmpelse af biller i svampeangrebet træ. Nyt ID (29) 22 04 24 erstatter (29) 95 12 22
Læs mere her

Tilbud om arbejdsmiljø

Der er to nye tilbud fra BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste. BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste yder gratis hjælp til den enkelte virksomhed ude på arbejdspladsen. Konsulenttjenesten er forankret i Byggeriets Arbejdsmiljøbus. De nye tilbud omhandler: 
• Få hjælp til konkrete udfordringer med arbejdsmiljøet
• Screening af virksomhedens arbejdsmiljø 
• Få et bedre arbejdsmiljø ved at ændre kultur og adfærd/vaner
Læs mere

Nye satser for kørselsgodtgørelse

Som resultat af de stigende brændstofpriser har Folketinget besluttet at ændre satserne for kørselsgodtgørelse med virkning fra den 1. maj 2022.
Den skattefrie godtgørelse ændres fra 3,51 kr. Til 3,70 kr. pr. km
Den skattepligtige sats ændres fra 1,98 kr. Til 2,17 kr. pr. km

Godmorgenmøde om hjemmearbejds-pladser

12. maj 2022, kl. 09.00 - 09.40
på Zoom
Program og tilmelding

Førstehjælpskursus

16. maj 2022, kl. 09.30 – 15.00 i København.
 
Program og tilmelding

Kommunikation i rollen som bygge- og projektleder

22. september 2022, kl. 09.30 – 16.00 på Hindsgavl Slot.
Program og tilmelding

Personalejura for praktikere

18. – 19. maj 2022 på Hotel Odeon i Odense.
Program og tilmelding

KURSUS/EVENT:


Cooperative Festival weekend 2022
20. Maj - 22. Maj, Aarhus
Program og tilmelding

Konflikthåndtering og løsning

4. oktober 2022, kl. 09.30 – 16.00 på Hindsgavl Slot
.
Program og tilmelding

Styrkebaseret udvikling

8. november 2022, kl. 09.30 – 16.00 på Hindsgavl Slot.
Program og tilmelding

Workshop og fredagsbar for lærlinge og elever

Kooperationen holdt i samarbejde med Flexwerker en kombineret workshop og fredagsbar for lærlinge og elever fredag den 22. april 2022.

Workshoppen begyndte med et oplæg, der havde til formål at give deltagerne en forståelse for, hvorfor og hvordan den kooperative virksomhedsmodel opstod. Herefter skulle deltagerne i det kreative hjørne, hvor de skulle designe deres bud på fremtidens kooperativer. Som resultat blev der designet tre forskellige kooperativer:
Filtmaster, som skulle sælge automatiske filtmaskiner. Den kooperative håndværkerforening, som tilbød forskellige håndværkerydelser og Let’s Talk, som ville sælge telefonabonnementer.

Fælles for dem alle var, at deltagerne var fastsat på, at deres fremtidige kooperativ skulle bygge på fællesskab, forandring og lighed.

Dagen sluttede med fællesspisning, hvor deltagerne havde god mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Flere gav feedback ved middagen og fortalte, at workshoppen havde bidraget med god viden om det kooperative univers og dens potentiale, og nogle af deltagerne kunne sagtens se sig selv starte et kooperativ.

Brug PensionDanmarks sundhedstest

Med en sundhedstest kan I sætte fokus på sundhed, trivsel og velfærd hos medarbejderne.

Sundhedstesten fra PensionDanmark er personlig, og medarbejderne skal svare på en række spørgsmål om deres arbejdsforhold, vaner og hverdag. Ud fra testen får medarbejderne:
- et personligt overblik over deres sundhed – både fysisk og psykisk.
- et træningsprogram tilpasset deres behov – med beskrivelser, illustrationer og videoklip.

Er der behov for det, får de tilbudt et telefonmøde med en sygeplejerske i PensionDanmarks sundhedsteam.  

Alle, der er omfattet af PensionDanmarks sundhedsordning, kan gratis tage testen. Det tager kun 10-12 minutter. Medarbejderne kan tage sundhedstesten via pension.dk/sundhedstest. 
 
PensionDanmarks sundhedsordning
Facebook Facebook
Instagram Instagram
LinkedIn LinkedIn
Email Email
Website Website
Copyright © 2022 Kooperationen, All rights reserved.


Vil du ændre, hvordan du modtager disse e-mails?
Du kan opdatere dine præferencer eller framelde nyhedsbrevet.

Email Marketing Powered by Mailchimp