Copy
Ak sa e-mail nezobrazuje správne pozrite on-line verziu.
Spišský Jeruzalem
POZVÁNKA

Spišský Jeruzalem - Objavte duchovný rozmer krajinyMiesto konania: Spišská Kapitula
Čas: 22. 5. - 24. 5. 2015

Silná viera a úcta viedli jezuitov v druhej polovici 17. storočia, keď začali v Spišskej Kapitule a okolí budovať prvú kalváriu na území Slovenska. Slúžila tým, ktorí v búrlivých dobách nemali odvahu vydať sa na dlhú púť do Jeruzalema alebo im v tom bránil nedostatok prostriedkov či zdravie. Zo Spišskej Kapituly sa mohli vydať po rovnakej ceste, akou kráčal Ježiš Kristus pred svojím ukrižovaním.

Nánosy času prekryli jedinečnosť tohto priestoru a súčasní krajinní architekti ju znovu objavili až pri nedávnych prieskumoch. Pôvodnú hypotézu o existencii „Spišského Jeruzalema“ potvrdili aj historici. Podobná symbolická krajina sa nikde inde na Slovensku nenachádza.

Na sprístupnení unikátneho „Spišského Jeruzalema“ verejnosti sa podieľajú Košický samosprávny kraj v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, Spišským biskupstvom a mestom Spišské Podhradie.

„Symbolické miesta Spišského Jeruzalema v Spišskej Kapitule, na Pažici a Sivej Brade sa nachádzajú v lokalite svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,“ hovorí riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj Lenka Vargová Jurková. „Toto historické pútnické miesto, na pozadí ktorého sa vypína Spišský hrad, sa nachádza pozdĺž bývalej významnej stredovekej cesty Via magna, v súčasnosti na turistickej trase Gotickej cesty,“ dopĺňa.

„V krajine stredného Spiša, ktorá je známa nádherným kultúrnym a prírodným dedičstvom, pribudo objav vedome formovanej religióznej symbolickej krajiny na Pažici, ktorá je pravdepodobne najstaršou kalváriou na Slovensku, doložené počiatky výstavby siahajú do r. 1666,“  pridáva riaditeľka Spišského osvetového strediska Vladimíra Barbuščáková.
 
„Kľúčovú úlohu pri vzniku systému kaplniek na Pažici zohral Juraj Bársony, spišský prepošt (1663 – 1675), neskôr jágerský biskup a členovia Spoločnosti Ježišovej – Jezuiti, ktorí tu pôsobili od začiatku 17. stor. do roku 1773. Pravdepodobne sa inšpirovali výstavbou Kalwarie Zebrzydowskej v Poľsku, ktorá bola postavená analogicky s miestami pobytu Ježiša v jeho posledných dňoch života v Jeruzaleme. Jezuiti založili v Spišskej Kapitule v roku 1647 školu, viedli morálne a filozofické dišputy v slovenskom jazyku, hrali divadelné predstavenia a mystériá na Pažici,“ vysvetľuje archivár Spišskej diecézy Vladimír Olejník a pridáva aj ďalšie historické zaujímavosti a súvislosti, ktoré z tohto priestoru vytvárajú jedinečné miesto.
 
Cieľom trojdňového TOP podujatia programu Terra Incognita s názvom Spišský Jeruzalem je pripomenutie silných duchovných tradícií, vyvolanie emócií a poskytnutie zážitkov, aké na inom mieste na Slovensku nezažijete.
 
Bohatý program opäť zabezpečí zážitky z mnohých oblastí a žánrov. Ponúka pestrú paletu viac žánrových vystúpení, v ktorých sa duchovný odkaz prelína s jeho umeleckým vyjadrením a ľudským precítením. „Vrcholom programu bude iste inscenácia Krížovej cesty, poslednej cesty Ježiša Krista, ktorú režijne pripravil Peter Gombita,“ prezrádza Mgr. Vladimíra Barbuščáková, riaditeľka Spišského osvetového strediska, a dodáva: „Taktiež pobožnosť Krížovej cesty v Spišskom Jeruzaleme na Pažici bude určite nezabudnuteľným zážitkom.“
 
„Kto bude mať záujem, môže absolvovať terénne exkurzie, prehliadku národných prírodných a kultúrnych pamiatok - travertínové kopy v okolí Spišského Podhradia a na pamiatku si odniesť medailón pútnika. Vítaným doplnením ponuky je možnosť priviezť sa v sobotu 23. mája 2015 na podujatie z Košíc  historickým vláčikom Hradná strela. Z Košíc odchádza ráno o 7:45,“ pozýva JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj.
 
Návštevníci by si určite nemali nechať ujsť aj ďalšiu turistickú ponuku, o ktorú je tohoročné podujatie obohatené.Vstup do kostola v Žehre je s 20% zľavou a 50% zľava je aj na vstupné do kaštieľa v Hodkovciach. Zľavy na stravovacie služby a občerstvenie ponúka tiež Európsky dom v Spišskej Kapitule, Spišský salaš a reštaurácia Pod hradom v Spišskom Podhradí. Stačí prísť na podujatie a získať zľavový letáčik.
 
Zažite atmosféru tohto symbolického miesta, spoznajte pamiatkami husto posiatu krajinu, ktorá učarovala celému svetu.
 
Na stretnutie s vami sa teší tím KOCR KK.
 

TERRA INCOGNITA je samostatný program iniciovaný regionálnou samosprávou na podporu kultúry a rozvoja kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky destinácií, produktov a služieb. Hlavnou témou programu je kultúrne dedičstvo rozložené a zachované na 3 tematických cestách – železnej, gotickej a vínnej. Historický potenciál v jednotlivých obciach a mestách Košického kraja tak vytvoril línie jedinečných ciest, po ktorých môže návštevník putovať a spoznávať nielen historické témy jednotlivých ciest, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré na týchto cestách ponúkame.
Viac na www.terraincognita.sk.

V zmysle zákona o podpore cestovného ruchu vznikla v decembri 2012 Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj. Jej súčasnými členmi sú Košický samosprávny kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu SPIŠ, Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, KOŠICE Turizmus a Slovenský raj.

Cieľom organizácie je robiť aktívny a efektívny marketing v spolupráci s našimi členmi a partnermi. Našou prvou úlohou bolo zhodnotiť potenciál destinácie – Košického kraja cez zvyšovanie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb v turizme. Výsledkom tohto procesu by mala byť konkurenčná turistická ponuka, ktorá bude samozrejme reflektovať na záujem a potreby návštevníkov.
Jednoducho chceme, aby sa počet spokojných návštevníkov neustále zvyšoval.
Od januára 2015 sa program Terra Incognita realizuje pod gesciou KOCR KK.
Plagát
Plagát na stiahnutie | 200kb
Programový leták
Plagát na stiahnutie | 300kb
Programový leták
Turistická ponuka na stiahnutie | 400kb
Facebook
Twitter
Google Plus
YouTube
Web
Copyright © 2015 Košice region turizmus, Všetky práva vyhradené.
Email Marketing Powered by Mailchimp