Copy
Ak sa e-mail nezobrazuje správne pozrite on-line verziu.
Z klenotnice Gemera
Tlačová správa

DOVOLENKA V KOŠICKOM KRAJI JE NÁVŠTEVNÍKMI HODNOTENÁ VEĽMI POZITÍVNE


Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj spolu s informačnými centrami zrealizovala v roku 2015 dotazníkový prieskum na zistenie profilu a záujmov domáceho a zahraničného návštevníka Košického kraja.
 
Tento rok sa do prieskumu zapojilo 12 informačných centier s celoročnou prevádzkou (Košice – Návštevnícke centrum a Regionálny informačný bod, Spišská Nová Ves, Michalovce, Rožňava, Dobšiná, Čerhov, Trebišov, Dobšinská ľadová jaskyňa, Veľké Kapušany a Malý Horeš) a 1 sezónne (Podlesok). Počet informačných centier zapojených do prieskumu sa nám podarilo tohto roku zvýšiť, čo je vynikajúci trend poukazujúci na skvelú spoluprácu. Návštevnosť vyššie uvedených informačných centier vrátane Mestského informačného centra v Košiciach dosiahla tento rok približne 54 000 návštevníkov. Z toho dotazníky vyplnilo 3 342 respondentov. Oproti minulému roku kedy sa do dotazníkového prieskumu zapojilo 3 127 návštevníkov, ide o cca 7 % nárast.
 
Respondenti vyplňovali dotazník s 11 otázkami týkajúcimi sa motívu návštevy, spôsobu ako sa o danej destinácií dozvedeli, ako dlho sa plánujú v destinácii zdržať, čo sa im najviac, prípadne najmenej v kraji páčilo a v akom zariadení sú ubytovaní. Dotazníky boli vypracované v šiestich jazykových mutáciách.
 
Prieskumu sa zúčastnili predovšetkým domáci návštevníci. Čo sa týka absolútneho počtu respondentov zapojených do dotazníkového prieskumu z jednotlivých krajín, najväčší nárast sme zaznamenali u maďarských návštevníkov (+108%),  potom českých (+38%), nemeckých (+35%)  a  slovenských (+28%).  Najpestrejšiu skladbu návštevníkov potvrdili informačné centrá v Košiciach, Spišskej Novej Vsi a sezónne informačné centrum v Podlesku v Národnom parku Slovenský raj. Cenné informácie o dovolenkároch sme získali okrem krajín EÚ aj zo vzdialenejších destinácií ako Izrael, Thajsko, Japonsko, Čína, Spojené arabské emiráty, Austrália, Nový Zéland, USA, Kanada a mnohých ďalších.
 
Najčastejším motívom návštevy kraja boli hlavne návšteva kultúrno-historických pamiatok (36%), ako aj dovolenka a oddych na horách (16%). Tohto roku  sa chceme zamerať na posilnenie marketingu pre dovolenku na horách, čo v našom kraji predstavuje hlavne oblasť Slovenského raja.
 
Viac informácií a samotné zhodnotenie tohto prieskumu nájdete na oficiálnej stránke Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj www.kosiceregion.com (pdf).
 
V zmysle zákona o podpore cestovného ruchu vznikla v decembri 2012 Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj. Jej súčasnými členmi sú Košický samosprávny kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu SPIŠ, Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, KOŠICE Turizmus a Slovenský raj.

Cieľom organizácie je robiť aktívny a efektívny marketing v spolupráci s našimi členmi a partnermi. Našou prvou úlohou bolo zhodnotiť potenciál destinácie – Košického kraja cez zvyšovanie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb v turizme. Výsledkom tohto procesu by mala byť konkurenčná turistická ponuka, ktorá bude samozrejme reflektovať na záujem a potreby návštevníkov.
Jednoducho chceme, aby sa počet spokojných návštevníkov neustále zvyšoval.
 
Facebook
Twitter
Google Plus
YouTube
Web
Copyright © 2016 Košice region turizmus, Všetky práva vyhradené.
Email Marketing Powered by Mailchimp