Copy

Buletini childhub.org, Janar 2017

Të nderuar abonentë! Në këtë fillim viti Childhub ju uron përzemërsisht mbarësi dhe shëndet të mirë! Shpresojmë që platforma edhe për këtë vit t’ju shërbejë sa më shumë për përmbushjen e nevojave tuaja profesionale në drejtim të punës për mbrojtjen e fëmijëve!

Lajme

11.12.2017

Qasjet inovative dhe angazhimi politik janë të nevojshme për të përmirësuar mekanizmat e cilësisë në mbrojtjen e fëmijëve, dolen ne perfundim pjesëmarrësit e konferencës së tretë vjetore rajonale të ChildHub. Më 5 dhe 6 dhjetor, më shumë se 50...

17.11.2017

Më 18 nëntor, Këshilli i Evropës festoi edicionin e tretë të Ditës Evropiane për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Seksual dhe Abuzimi Seksual. Së bashku me trajnerin dixhital të prindërve të Këshillit të Evropës @DigiParentCoach Elizabeth...

Mundësi Punësimi

14.01.2018

Oficer Rajonal për Informim dhe Networking [brenda programit të Migracionit Tdh]   Ju pëlqejnë rrjetet animuese, menaxhimin e informacionit dhe punën për një kauzë të denjë. Jeni energjik, plot iniciativë dhe i vetë-mjaftueshëm, i pasionuar për të...

Multimedia

08.03.2017

  Ky infografik i Childhub paraqet rreziqet dhe sfidat kryesore me të cilat ballafaqohen gratë dhe vajzat refugjatë, si mungesa e ambienteve dhe strehimit të ndara sipas seksit, qasja e pamjaftueshme në mjetet e dinjitetit dhe kujdesi shëndetësor,...

Praktika premtuese

20.12.2016

Çfarë është Barnahus? Barnahus (që do të thotë fjalë për fjalë Shtëpia e Fëmijëve) është një qendër miqësore, ndërdisiplinore dhe shumë-agjensish për fëmijët viktima dhe dëshmitarë, ku fëmijët mund të intervistohen dhe mjekohen për qëllime...

Publikime

01.12.2017

  Studimi ofron një analizë të situatës së trendëve të migracionit në Shqipëri dhe ndikimin tek ata që marrin rrugë të rrezikshme për të gjetur mundësi më të mira, veçanërisht për fëmijët. Gjithashtu jep rekomandime për fushat kyçe në të cilat mund...

01.05.2017

Ky raport pasqyron punën e Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve në Shqipëri gjatë vitit 2016. Në tre kapituj të raportit paraqiten të dhëna për punën aktuale të raportuar nga ana e NJMF-ve, progresi në krahasim me vitin paraprak, si dhe sfidat e...

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.