Copy

Buletini Dhjetor 2018

Të nderuar abonentë! Mirë se erdhët në buletinin e childhub në gjuhën shqipe për muajin Dhjetor 2018.

Të mëposhtmet janë burimet që kemi përzgjedhur për ju nga Kosova dhe Shqipëria për këte muaj!

Ju urojmë lexim e përdorim të mbarë!

Lajme

04.01.2019

    Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka nxjerrë një urdhër që miraton Standardet e Shërbimit në Qendrat Shumëfunksionale të Komunitetit dhe ngarkon agjencitë përkatëse qeveritare për të monitoruar dhe kontrolluar zbatimin e tyre në...

26.12.2018

Komisioni për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës ka aprovuar amandamentimin e Projektligjit për Buxhetin 2019, me të cilin amandament 80 qendra mësimore do të mbështeten nga buxheti I shtetit me 500,000 Euro. Kjo mbështetje institucionale...

07.01.2019

  Fondacioni Terre des hommes, Misioni në Shqipëri dhe Qëndra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC) po zbatojnë projektin “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga Abuzimi dhe Dhuna në...

Mundesi punesimi

Kushtet e përgjithshme: Kontratë me orar të plotë, bazuar në ligjet e Kosovës  Data e fillimit: Janar 2019 Lokacioni: Prishtina   HISTORIKU Terre des hommes Misioni në Kosovë është një organizatë jofitimprurëse që ka funksionuar për më shumë se 15...

Kushtet e përgjithshme: Kontratë e punës Data e fillimit të punës: janar 2019 Kohëzgjatja e kontratës: 1 vit (me mundësi vazhdimi) Vendi i punës: Prishtinë   HISTORIKU Terre des hommes Misioni në Kosovë është një organizatë jofitimprurëse që ka...

31.01.2019

Koordinator për Webinaret Online Data e fillimit                     Sa me parë. Kontrata                          Konsulent i jashtëm me kohë të pjesëshme / 20h në muaj Paga                                300 EUR bruto përfshirë taksat Vendi...

Biblioteka online

19.01.2018

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në kuadër të projektit “Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijëve në Kosovë” mbështetur nga Bashkimi Europian dhe menaxhuar nga zyra e BE-së në Kosovë, ka lansuar Indeksin për Mbrojtjen e...

01.12.2017

  Raporti u përgatit në kuadrin e iniciativës "Forcimi i Shoqërisë Civile për të Ndërtuar REziliencen e Rinisë ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm" financuar nga BE, i zbatuar nga Terre des hommes në bashkëpunim me ISD, CCG dhe Universitetin Bedër....

Webinare

10.01.2019

Rreth webinar-it: Ky webinar është i pari nga seria INSPIRE e cila do të prezentojë shtatë strategjitë për të ndalur dhunën kundër fëmijëve. Webinari i parë do të prezendojë strategjinë Nr. 7 “Edukim dhe Aftësi Jetësore” përmes projektit hungarez...

17.01.2019

Ky është webinari I dytë nga seria INSPIRE i cili do të prezantojë shtatë strategjitë për ndaljen e dhunës kundër fëmijëve. Ky webinar do të prezantojë strategjinë Nr. 3, “Ambiente të sigurta”. Rreth webinar-it Bazuar në gjetjet që tregojnë se dhuna...

Burime lidhur me INSPIRE

01.12.2016

  "Imagjinoni sikur u zgjuat këtë mëngjes me titujt e lajmeve se shkencëtarët kane zbuluar një sëmundje të re, dhe se deri në 1 miliard fëmijë në mbarë botën jane ekspozuar ndaj kësaj sëmundjeje çdo vit. Dhe si rezultat - gjatë rrjedhës së jetës së...

01.01.2018

Doracaku i ri, i cili ka targetuar politikë-bërësit, praktikuesit dhe avokuesit, ofron informacion të detajizuar mbi atë se si të përzgjedhen intervenimet që më së miri përshtaten me kontekstin lokal dhe kombëtar, dhe si të zbatohen ato intervenime...

01.07.2018

INSPIRE është prezantuar në korrik të vitit 2016, nga Partnershipi Global për të Ndalur Dhunën ndaj Fëmijëve, si një burim i bazuar në të dhëna e fakte, i cili mund të shfrytëzohet nga institucionet qeveritare, agjencitë ndërkombëtare, organizatat...

Lexim e përdorim të mbarë!

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.