Copy

Buletini childhub.org, Tetor 2017

Të nderuar abonentë! Mirëseerdhët në buletinin e Tetorit 2017. Të mëposhtmet janë burimet që kemi përzgjedhur për ju për këte muaj.

Vini re: Tashmë dy kurset online përkatësisht Pjesëmarrja e Fëmijëve dhe Zbatimi i supervizimit për agjencitë e mbrojtjes së fëmijëve dhe të kujdesit, janë gati për përdorimin tuaj në gjuhën shqipe. Mund t’i gjeni në Akademinë e Childhub.

Lajme

27.11.2017

  Departamenti i Punës Sociale i Fakultetit të Shkencave Sociale (Universiteti i Tiranës) në bashkëpunim me departamentet simotra të Universitetit të Shkodrës dhe Elbasanit, organizoi Konferencën Ndërkombëtare mbi "ARRITJET DHE SFIDAT E PROFESIONIT...

16.10.2017

  Ligji 18/2017 "Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës" u miratua në shkurt të vitit 2017 dhe hyri në fuqi në qershor 2017. Art. 71 përcakton detyrimin për miratimin e akteve nënligjore brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e ligjit, pra jo më vonë se...

25.10.2017

Së fundmi në qytetin e Prishtinës, një iniciativë e mirëpritur do ti ndihmojë fëmijët me sftësi të kufizuara që të kenë mundësi që të lozin me lodra në një hapësirë publike. Për herë të parë në parkun e qytetit të Prishtinës do të mund të luajnë...

16.10.2017

Në Kosovë, gjatë vitit 2017, në zgjedhjet qendrore dhe lokale është duke ekzistuar një fenomen i vazhdueshëm, i manipulimit me fëmijë, që përdoren për aktivitetet zgjedhore. Fëmijët dhe studentët po përdoren për shpërndarjen dhe botimin e posterave...

Mundësi Punësimi

05.11.2017

Terre des hommes Kosovë shpall konkurs për rekrutimin e një Konsulenti për projektin “Rrjeti i sigurt për mbrojtjen e fëmijëve - Faza 3" me qëllim Hartimin e një modeli për qendrën ditore për fëmijët viktima të abuzimit seksual Kushtet e...

05.11.2017

Terre des hommes Kosovë shpall konkurs për rekrutimin e një Konsulenti për projektin “Rrjeti i sigurt për mbrojtjen e fëmijëve - Faza 3" me qëllim Hartimin e një modeli për shërbimet emergjente për fëmijët e cenueshëm Kushtet e përgjithshme:...

22.10.2017

  Prezenca e OSBE-së kërkon shërbimin e një konsulenti kombëtar për të hartuar Planin e Veprimit 2018-2020 "Për Identifikimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve që i nënshtrohen shfrytëzimit të punës, duke përfshirë fëmijët në situatë rruge". Personi në...

Kurs online

06.11.2017

Ky kurs pa pagesë, që i adresohet prindërve dhe profesionistëve, është duke u ofruar si një udhërrëfyes për të ndihmuar në identifikimin dhe trajtimin e depresionit dhe humorit të keq në mesin e adoleshentëve dhe të rinjve. Kursi do t'i ndihmojë ata...

Publikime

27.06.2017

Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar Raportin e 17 të Trafikimit te njerëzve, i cili rendit qeveritë në mbarë botën për përpjekjet e tyre në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Departamenti i Shtetit "e ka përgatitur këtë Raport...

01.12.2016

Ky hulumtim shqyrton kërkesën e mbuluar dhe të pambuluar për shërbime të kujdesit për fëmijë në Kosovë; shërbimeve publike dhe private të kujdesit për fëmijë që janë në dispozicion; si dhe pikëpamjet e shumëllojshme të palëve të interesit lidhur me...

Mbyllje

Për të gjithë ju që jeni të interesuar për të ndjekur rregjistrimin e Webinarit në Shqip mbi Kujdesin Alternativ mund ta gjeni atë këtu

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.