Copy

Buletini i Childhub në gjuhën shqipe, Tetor 2020!

Të dashur miq!

Ne sigurohemi që t'ju mbajmë të informuar për ngjarjet e reja dhe inovacionet nga fusha e mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë, Shqipëri dhe më gjerë.

 Andaj, ju ftojmë të shletoni buletinin e Childhub në gjuhën shqipe dhe të njiheni me artikujt e përzgjedhur nga stafi ynë!

Lexim të këndshëm!

 

 

 

Lajme

29.10.2020

Më 29 tetor, Këshilli Shqiptar i Medias, përmes një deklarate, shprehu shqetësimin në lidhje me mënyrën joetike sesi po trajtohet rasti i fëmijëve të kthyer në Shqipëri nga kampi Al-Hol / Siri. në mediat e vendit. Këto lajme kanë publikuar...

13.10.2020

Si pjesë e iniciativës rajonale ChildHub për Evropën Juglindore, një trajnim online lokal për përfaqësuesit e institucioneve te ndryshme është mbajtur gjatë muajit tetor. Përfaqësues nga Qendrat për Punë Sociale, Policia e Kosovës, Qendra Ditore për...

30.11.2020

Dy organizata shqiptare për të drejtat e fëmijëve janë emëruar për të fituar një çmim nga organizata suedeze Child10 për punën e tyre kundër trafikimit dhe shfrytëzimit të të miturve. Dy organizatat shqiptare që janë nominuar përfshijnë Qendrën...

04.11.2020

  Në Shtator 2020, UNICEF Shqipëri nisi fushatën #TeBesoj. Tipari më i spikatur i fushatës janë instalimet e siluetave të fëmijëve që përfaqësojnë histori të vërteta të fëmijëve që kanë përjetuar abuzim seksual në Shqipëri. #TeBesoj u bën apel...

Multimedia

27.10.2020

Të dhënat e prezantuara në këtë video përmbledhin pjesë të shkëputura nga gjetjet e studimit përmes së cilit janë hulumtuar shkaktarët me ndikim në gjithëpërfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuar në edukim para dhe gjatë pandemisë, si dhe...

10.10.2020

Kjo broshurë sjellë rekomandime të ilustruara për fëmijët në rast të pranimit të mesazheve jo të përshtatshme apo në raste të rrezikimit të privatësisë së tyre online.

Mundësi edukimi / Webinare

19.11.2020

Rreth webinarit: Ky webinar do të ndajë përvojën e Mbretërisë së Bashkuar në lidhje me identifikimin e fëmijëve viktima të trafikimit, ruajtjen e fëmijëve dhe përpjekjen për të mdaluar trafikimin e fëmijëve. Ne do të përshkruajmë trafikimin,...

12.11.2020

Rreth webinarit: "Kapaciteti për të shprehur potencialin e plotë njerëzor lidhet me ekuilibrin e mundësive dhe sfidave të zhvillimit." (Bruce D. Perry) Modeli Neurosequential ofron një mënyrë të thjeshtë për të menduar për trurin dhe mënyrën se si...

17.11.2020

Rreth webinarit: Tema e webinarit është njohja me parimet themelore të terapisë së lojës që janë të zbatueshme në kontekste të tjera të punës me fëmijë. Ne do të flasim rreth asaj se pse loja është e rëndësishme për zhvillimin e trurit të një fëmije...

Publikime/Resurse miqësore për fëmijë

27.10.2020

Ky është një libërth me ilustrime të krijuara për t'i ndihmuar fëmijët që të përballojnë më lehtë periudhën e kthimit në shkollë/qerdhe gjatë periudhës Covid-19. Teknikat më të mira të relaksimit për fëmijë janë të ilustruara ashtu që të jenë sa më...

19.10.2020

Bamirësia Kidscape kohët e fundit ka publikuar burime të reja për të ndihmuar kujdestarët, prindërit dhe fëmijët të parandalojnë dhe identifikojnë ngacmimin në mënyrë më efikase. Burimet përfshijnë lojëra për mësuesit dhe fletë informacioni si për...

01.07.2018

Ky udhëzues është hartuar për të forcuar kompetencat e aktorëve të mbrojtjes së fëmijëve. Termi "aktorë të mbrojtjes së fëmijëve" përfshin tre kategori kryesore: Punonjësit Socialë: Profesionistë të cilët kanë kualifikime të akredituara të punës...

Konsulencë

09.11.2020

Misioni Terre des hommes në Shqipëri kërkon të kontraktojë dy konsulentë kombëtarë që shfaqin kapacitetet profesionale për të kryer një vlerësim të shpejtë mbi praktikat dhe kuadrin e forcimit të familjes në qytetet e Tiranës dhe Shkodres. Qëllimi i...

Organizime

  Në kuadër të Ditës Europiane dhe asaj Ndërkombëtare për Parandalimin e Abuzimit të Fëmijëve, BARNAHUS Shqipëri dhe Lëvizja Kombëtare Kundër Dhunës dhe Shfrytëzimit Seksual të Fëmijëve #NEJEMI1, në bashkëpunim dhe me mbështetjen e CRCA/ECPAT...

Njihuni me European Network on Statelessness

Njihuni me European Network on Statelessness - një aleancë e mbi 150 organizatave dhe individëve të përkushtuar që t'i japin fund fenomenit të pa shtetësisë & duke siguruar që njerëzit që jetojnë në Evropë pa kombësi të mbrohen.

www.statelessness.eu

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.