Copy

Новини, събития и полезни материали от месец април 2020 г.

Драги колеги,

Надяваме се, че сте здрави и се справяте отлично с настоящите условия, които пандемията създаде за всички професионалисти. През април месец, без изненада, фокусът ни беше върху Covid-19. Споделихме статии на Ноу-хау център за алтернативни грижи, НБУ, които разглеждат опциите на социалната работа в България спрямо новите условия на дистанционност, както и дават глас на хора от помагащите професии спрямо срещнатите трудности. Споделихме и късометражния филм „Бъдеще в бъдеще време“, който представя предизвикателствата, с които се сблъскват децата, напускащи резидентната грижа, но също така и техните очаквания за по-добро бъдеще. Същевременно, в този бюлетин ще откриете и редица други полезни материали свързани с настоящите условия на пандемия и социално дистанциране.

Приятно четене!

Новини

03/04/2020

Ноу-хау център за алтернативни грижи, НБУ, споделиха статия, която разглежда положението на социалната работа в условията на настоящото извънредно положение в България. Те задават въпроса "Възможно ли е да ограничим човешкия контакт, без да...

08/04/2020

Социалната работа по своята същност е носител на ресурс за справяне със социалната изолация. Какво се случва, когато тази изолация е наложен modus operandi?  След избухването на пандемията от новия коронавирус, браншовите организации на специалисти...

11/04/2020

Кметове от Пловдивската област са се погрижили работни листове да стигнат до деца с увреждания, за да имат възможност да участват в дистанционното обучение. Катя Стоилова, която е начело на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото...

12/04/2020

Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе са провели онлайн проучване "Дистанционното обучение: възможност за развитие на образованието или предпоставка за задълбочаване на образователните неравенства". В проучването са се включили...

Събития

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет, проведоха онлайн семинар „Как говорим за коронавируса с децата, живеещи в алтернативни грижи и как им помагаме да се справят с последствията от изолацията?“ на 23 април....

Мултимедия

09/04/2020

„Бъдеще в бъдеще време“ е късометражен филм, създаден по проект „Да изпълним (не)възможните мечти“, с финансовата подкрепа на програма „Права, Равенство и Гражданство“ 2014-2020 г. на Европейския съюз.  Партньори по проекта са Ноу-хау център за...

Възможности за обучение

24/03/2020

Психологическата първа помощ (Psychological first aid PFA) е метод за подпомагане на хора в беда, така че да се чувстват спокойни и подкрепени да се справят по-добре с предизвикателствата. Това е начин да се помогне на някого да управлява ситуацията...

15/03/2020

Тази публикация предоставя ценна информация за това как включват маргинализирани и уязвими хора в комуникация относно риска по отношение на COVID-19, известен още като Coronavirus. Маргинализираните хора стават още по-уязвими в извънредни ситуации....

18/03/2020

Технологията може да бъде най-добрият начин да се обърне внимание на лицата, полагащи грижи, за да се предотврати увеличаването на насилието над деца във време, когато се изисква социално дистанциране, както и стигмата, дискриминацията и бедствието...

Публикации

26/03/2020

Тази книжка подкрепя и успокоява децата относно COVID-19. Книжката е покана за семействата да обсъдят пълния спектър от емоции, произтичащи от настоящата ситуация. Важно е да се отбележи, че този ресурс не се стреми да бъде източник на научна...

02/04/2020

Инициативата „Родителство за здраве през целия живот“ е създадена от УНИЦЕФ съвместно със Световната здравна организация и редица други партньори. Те споделиха шест страници със съвети за родители озаглавени „Родителство в условията на COVID-19":...

19/03/2020

Хората с увреждания са особено уязвими при пандемията COVID19. Международният алианс за хората с увреждания (IDA) състави списък на основните бариери, с които хората с увреждания се сблъскват в тази извънредна ситуация, заедно с някои практически...

С пожелания за уверени стъпки към нормализация през месец май!

Надяваме се, че сте открили полезна информация сред споделените материали през изминалия април 2020 г. Продължавайте да следите Мрежа за закрила на детето югоизточна Европа и през предстоящия май за още новини, събития, работни места и други полезни материали!

Този проект е финансиран от Австрийската Агенция за Развитие, Европейския Съюз, Фондация Оук, Тер дез Ом и УНИЦЕФ.