Copy

Gëzuar 1 Qershorin!

Të nderuar abonentë!

Nesër është 1 Qershori, Festa e Fëmijëve! Përfaqësues të shoqërisë civile shqiptare do të organizojnë një Marsh paqësor përgjatë bulevardit kryesor të Tiranës, i cili do të kërkojë nga qeveria shqiptare të jetë më e përgjegjshme në përmbushjen e të drejtave të fëmijëve. Për më shumë informacion mbi organizimin kliko ketu

Lexim/përdorim të mbarë!

Lajme

15.05.2018

  Një Marrëveshje Bashkëpunimi për të koordinuar përpjekjet me qëllim forcimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve në nivel qendror dhe lokal u nënshkrua sot mes Prezencës së OSBE në Shqipëri, UNICEF Shqipëria, Terre des hommes Shqipëri & Kosovë...

11.05.2018

Ky aktivitet u organizua nga Departamenti i Punës Sociale dhe Politikës, Universiteti i Tiranës, në kuadër të projektit Erasmus + "Përmirësimi i mbrojtjes dhe mirëqenies së fëmijëve në Evropë përmes përmirësimit të kurrikulave". Shumë organizata...

,

08.05.2018

Në vitin 2016 Shqipëria nisi një proces gjithëpërfshirës të reformës në drejtësi për të adresuar mangësitë në sistemin e drejtësisë, si dhe për të përmirësuar dhe harmonizuar legjislacionin ekzistues të drejtësisë për të miturit, në përputhje  me...

14.05.2018

Albulena Shabani nga organizata Terre des hommes ne Kosove ka prezantuar platformën Childhub dhe pjesë të tjera të programit të mbrojtjes së fëmijëve në konferencën lidhur "Përmirësimi i mbrojtjes dhe mirëqenies së fëmijëve në Europë". Kjo...

Mundësi Punësimi

05.06.2018

Terre des homes in Kosove po zbaton projektin "Child Protection Safety Net" (faza 3) e financuar nga Fondacioni Medicor gjatë periudhës janar 2017 - dhjetor 2019 (3 vjet), duke mbuluar të gjitha komunat e Kosovës. Terre des hommes do të vazhdojë...

Publikime

01.04.2018

  Ky studim mati për herë të parë prevalencën e aftësisë së kufizuar tek fëmijët dhe të rinjtë e moshës 2 deri në 17 vjeç përmes intervistave me 13.000 familje në të gjithë Shqipërinë dhe vlerësoi mundësitë e tyre për zhvillim dhe akses në shërbime...

Mbyllje

Sikurse mund të jeni vënë në dijeni Childhub ka nisur organizimin e webinarëve me tematikë mbi modelin Barnahus. Gjatë muajit Maj u organizuan dy webinarët e parë të kësaj serie. Nëse nuk keni patur mundësinë ti ndiqni ato, ju mund të degjoni rregjistrimin e tyre këtu dhe këtu.

Projekti financohet nga Agjensia Austriake për Zhvillim, Bashkimi Europian, Fondacioni Oak, Terre des hommes dhe Kanton Zürich.