Copy
Nieuwsbrief van Stichting IJsselhoeven

Nieuwsbrief 31 mei 2016

De zomer staat voor de deur. Voor de vakantieperiode los barst praten wij u graag weer even bij.
 
Groene Rivier theater
Het was in één woord fantastisch. De voorstellingen van ons 'Groene rivier' locatietheater in en rond de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld. De zonder uitzondering positieve, soms welhaast lyrische reacties, maken ons bijna verlegen. Alle vrijwilligers die hier zoveel tijd en energie in gestoken hebben: bedankt! We praten graag met iedereen nog even na tijdens de inmiddels geplande 'reünie'.Heeft u het gemist of wilt u nog eens nagenieten, klik hier voor een uitgebreid verslag op de website inclusief foto's, filmpjes, programmaboekje etc.. Roman over het gebiedsproces
De roman 'De nevengeul van Kampvoort' is in opdracht van IJsselhoeven geschreven door Sonja van der Arend en verschenen bij gelegenheid van de theatervoorstelling Groene Rivier. Een 'echt verzonnen' verhaal over de rol van burgers bij Ruimte voor de Rivier. Het boek is onder meer te koop via onze webwinkel (prijs 11.50 euro).


 
Foto’s met als thema 'Ruimte voor de Rivier'
Inmiddels al weer een hele tijd geleden deden wij een oproep voor foto’s met het thema Ruimte voor de Rivier. En dat hebben we geweten: heel veel materiaal is ons toegestuurd. We gaan uiterlijk in september a.s. bekijken wat we er mee kunnen. Wordt vervolgd.
 
Oproep voor verhalen over IJsselhoeven in de Tweede Wereldoorlog
Nogmaals: tips voor verhalen over de tweede wereldoorlog blijven van harte welkom bij irenetijs@ijsselhoeven.nl Komend najaar gaan we verder met dit project.
 
Eten op IJsselhoeven
Voor en na de zomer kan je weer aanschuiven aan tafel op een aantal IJsselhoeven. Via www.etenopijsselhoeven.nl worden met regelmaat nieuwe data bekend gemaakt. Belangstelling? Kijk dan regelmatig even, de tafels zitten vaak snel vol.
 
Excursie werkgroep Oud-Roze
Op donderdag 16 juni 2016 (van 19.30 – 22.00 uur) organiseert de nieuwe werkgroep ‘Oud-roze’ een historische interieurexcursie naar het Nederlands Openluchtmuseum. Tijdens de rondleiding wordt een aantal verschillende typen boerderij bezocht. Per boerderij wordt uitleg gegeven over het interieur. De rondleiding wordt te voet afgelegd. De boerderijen liggen een behoorlijk eind uit elkaar. Houd dus rekening met een stevige wandeling. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich tot en met vrijdag 10 juni opgeven bij Mirjam ten Hove: mirjamtenhove@ijsselhoeven.nl


 
Leskisten IJsselhoeven
Onze leskisten zijn de afgelopen periode regelmatig ingezet bij het basisonderwijs in de IJsselstreek. Dat gaat vast na de zomer zo door. Kinderen leren over de boerderij, geschiedenis van de streek en het landschap. Kent u een docent op één van de basisscholen in de regio? Attendeer ze dan op deze leskisten. De leskisten zijn te leen via de webwinkel van stichting IJsselhoeven:Aanvragen voor projecten in Overijssel

Helaas zijn de aanvragen voor een drietal projecten bij de Provincie Overijssel (o.m. luiken en riet) - voorlopig althans - niet gehonoreerd. Een gezamenlijk project van de Overijsselse Boerderijen-stichtingen met IJsselacademie gaat hoogstwaarschijnlijk wel door. Dat project 'Beleef het Boerenerf' behelst restauratieplannen voor een beperkt aantal boerderijen en bijgebouwen in combinatie met een 'infotainment' achtige toertocht voor een zo breed mogelijk publiek. Deze plannen worden komend najaar in samenspraak met onze partners verder uitgewerkt.
 
Stand van zaken nieuwe Erfgoedregelingen in Gelderland en Overijssel
In de provincies Gelderland en Overijssel worden met ingang van 2017 nieuwe cultuur- en erfgoedregelingen van kracht. De regelingen worden nog vóór de zomer vastgesteld. We vertrouwen dat er voldoende ‘haakjes’ in de regelingen aanwezig blijven om de komende jaren relevante projecten voor behoud van agrarisch erfgoed aan te kunnen vragen.
 
Sapdag op 11 september in Eefde
Onze werkgroep Zuid is weer druk doende met het voorbereiden van de Sapdag 2016. Die gaat, net als vorig jaar, plaatsvinden op IJsselhoeve ’t Valcke (Valkeweg 3) in Eefde. Naast de sapmobiel, die de op die dag aangevoerde appels en peren gaat verwerken tot sap, vinden er tal van activiteiten plaats: theater, presentatie van streekproducten, rondleidingen, speciale activiteiten voor kinderen enzovoorts. Nader bericht volgt, zowel voor wat betreft het aanmelden van te verwerken fruit als wat betreft de activiteiten. Noteer de datum alvast: zondag 11 september. Meer informatie? Mail dan daar inekelenselink@ijsselhoeven.nl
 
Inventarisatie boerderijen
Vanuit Agrarisch Erfgoed Nederland, de koepelorganisatie waar IJsselhoeven bij is aangesloten, is een project gestart (Boerderij Inventarisatie en Monitoring, BIM) dat uiteindelijk voor heel Nederland het bestand aan boerderijen in kaart zal brengen. Het project start in Overijssel met een pilot. Irene Tijs is contactpersoon voor ons. Het doel van het project is om straks beter onderbouwd te kunnen zeggen hoe het agrarisch erfgoed waar het landelijk gebied zo trots op is, zich ontwikkelt. Immers, meten is weten.

Tenslotte
Een tip voor alle mensen in uw omgeving met belangstelling voor agrarisch erfgoed en ontwikkelingen in de IJsselvallei om zich ook te abonneren op deze nieuwsbrief. Dat kan simpel via de contactpagina van de IJsselhoeven website. Via de knop Registratie kunt u zich aanmelden op de website, zodat u direct wordt geinformeerd over nieuwe activiteiten of berichten. Stichting IJsselhoeven is ook actief op facebook en twitter.
 Stichting IJsselhoeven
www.ijsselhoeven.nl
info@ijsselhoeven.nl

Als u een account heeft op de website kunt u daar uw nieuwsbrief instellingen aanpassen.

Ik wil geen nieuwsbrieven meer ontvangen van Stichting IJsselhoeven

Email Marketing Powered by Mailchimp