Copy
De LVO is al veeritg jaar dé vereniging voor en door operatie-assistenten.
NIEUWSBRIEF MAART 2017
-
Last minute jubileumactie LVO Congres
We zien jou toch ook donderdag en vrijdag? Voor diegenen die niet twee dagen kunnen komen, hebben we nog een super last minute jubileum aanbieding: Voor 40 euro kun je de hele vrijdagmiddag alle presentaties volgen, inclusief de presentatie van André Kuipers! 
 
Reserveer je plek!

Ben je ambassadeur of young professional? Dan kun je voor een gereduceerd tarief naar het congres komen. Inschrijven kan nog tot de laatste dag.

Inschrijven
-
[Vacature] Werken op de OK bij het OLVG
Ben jij toe aan je volgende carrièrestap en benieuwd of werken op de OK bij OLVG in Amsterdam wat voor jou is? Het OLVG is op zoek naar enthousiaste en ambitieuze operatieassistenten, die patiëntenzorg en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. 

Bekijk vacature
-
Inschrijven Studentendag 18 april
Dinsdag 18 april organiseert de LVO weer de jaarlijkse Studentendag in samenwerking met de firma Van Straten Medical. Het thema is 'Je diploma... en dan?' Het programma is bekend en vind je op de site. De Studentendag vindt plaats in Nieuwegein. Er zijn nog plekken beschikbaar.

Inschrijven
-
NVEC Congres 12 april
Het thema is Smart Surgery. Hoe kunnen we vernieuwingen in en rond de operatiekamer integreren om onze operaties slimmer te maken? Denk aan robotica en beeldgerichte vernieuwingen, maar ook aan slimme 'wearables' en black boxes. Vanuit de verschillende vakgebieden gynaecologie, urologie, abdominale chirurgie, kinderchirurgie en thoraxchirurgie worden de nieuwste ontwikkelingen besproken.

NVEC Masterclass 11 april
Voorafgaand aan het NVEC Congres vindt op 11 april de NVEC Masterclass plaats. Er worden masterclasses gegeven over Smart Robotic Surgery, Smart Suturing en Smart Career Development. Er is nog een beperkt aantal plekken beschikbaar.
 
-
Reactie Minister VWS betreft tekort operatieassistenten
In januari is een persbericht gepubliceerd over de tekorten aan operatieassistenten. Het Capaciteitsorgaan becijferde dat komende jaren 643 operatieassistenten per jaar moeten worden opgeleid om de aan de vraag te kunnen voldoen. Hierop hebben meerdere instanties gereageerd en zijn er stukken gepubliceerd. Tevens heeft de LVO Kamervragen gesteld i.v.m. de tekorten aan operatieassistenten. De vragen die gesteld zijn, zijn doorgespeeld naar de Minister van VWS. De minister heeft hierop antwoord gegeven. Je kunt haar reactie lezen op de site.

Lees verder
-
Bachelor Medisch Hulpverleners en Wet BIG
Op 7 februari 2017 heeft de LVO deelgenomen aan het bestuurlijk overleg onder leiding van de minister van VWS over de start van het experiment met de Bachelor Medische Hulpverlener (BMH) in het kader van artikel 36a Wet BIG. Het doel van dit experiment is te onderzoeken of, en zo ja op welke wijze het uit oogpunt van doelmatigheid, kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid noodzakelijk en effectief is de BMH zelfstandige bevoegdheid te geven tot het verrichten van voorbehouden handelingen. Daarbij wordt tevens onderzocht voor welke voorbehouden handelingen dit geldt. De BMH heeft ook een uitstroomvariant, operatieassistenten.

In het bestuurlijk overleg van 7 februari jl. is afgesproken dat er naar aanleiding van de inbreng van de veldorganisaties enkele aanvullende vragen worden geformuleerd ten behoeve van het onderzoek dat het experiment BMH Wet BIG gaat evalueren. De inbreng van de veldorganisaties concentreert zich op drie punten, te weten een contextanalyse, de positionering van het beroep BMH tot aanpalende beroepen en het waarborgen van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Tijdens dit overleg is door de veldorganisaties ook aangegeven te willen meedenken over het formuleren van deze aanvullende vragen. Er zal een vervolg afspraak op korte termijn plaatsvinden op het ministerie in verband met de positionering van de operatieassistent in relatie tot de BMH en de Wet BIG.
-
Update CAO Ziekenhuizen
De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de werknemers in de ziekenhuizen hebben donderdag 2 maart nog niet tot een akkoord geleid. NU’91 had samen met de andere vakbonden vooraf de hoop dat er flinke stappen gezet konden worden op twee belangrijke onderwerpen: het generatiepact en de uitbetaling van achterstallige ORT over verlof. Er is echter nog een flink verschil van inzicht over de uitgangspunten voor de generatieregeling en ook op het ORT-dossier hebben we ‘elkaar nog niet gevonden’.

Lees verder
-
Belangrijke data
9 en 10 maart LVO Congres
16 maart Bijscholingsdag OK
17 maart 7e Symposium Endovasculaire Samenwerking Noord-Nederland
27 maart Max Taks Vaatsymposium
30 maart Symposium Peri-operatieve zorg: toekom(s)tmuziek
31 maart Robotic Gyn Day
31 maart Symposium Luchtbeheersing Operatiekamer
10 en 11 april Vaatdagen
11 april NVEC Masterclass Endoscopische Chirurgie
12 april NVEC Congres 'Smart Surgery'
18 april Studentendag 'Je diploma... en dan?'
4-7 mei EORNA
12 mei OK Symposium
16 mei Bijscholingsdag OK
29 mei Cursus Hechtvaardigheid
-
Heb je onze nieuwe flyer als gezien? 
Als vereniging zorgt de LVO voor bemiddeling, werken we aan erkenning van ons beroep, zorgen we voor erkende en geaccrediteerde scholing, geven we juridische ondersteuning, zijn wij het juiste instrument voor de toekomst. Je vindt de nieuwe puzzel-stukken-flyer op de website.

Download flyer
-
Nieuwe enquête
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling: Zaterdag is een gewone werkdag.
Vul je antwoord in op de
website.

Uitslag vorige enquête
De enquêtevraag luidde:
Besteedt jullie afdeling 15 februari aandacht aan de Dag van de Operatieassistent?

Er is in totaal 45 keer gestemd. Bij 22% van de stemmers is op de afdeling wel aandacht besteed aan de Dag van de Operatieassistent. Bij 78% van de stemmers is op de afdeling geen aandacht besteed aan deze dag.
-
Copyright © 2017 LVO,
Alle rechten voorbehouden.


Email Marketing Powered by Mailchimp