Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev

December 2022

Julhälsning från verksamhetsledaren


"Ännu ett år börjar löpa mot sitt slut i Skolmatsakademin och som vanligt kan vi blicka bakåt mot ett mycket händelserikt år!"


Ta del av Gunilla Martinssons insprierande och uppfriskande julhälsning på Skolmatsakademins hemsida. I den blickar hon inte bara tillbaka på året som gått - hon lyfter även det fantastiska arbete som görs i våra verksamheter. 

God jul och Gott nytt år!
Läs mer
 

Ny visuell identitet för Skolmatsakademin.

 

Och en helt och ny hemsida!

 

Nu får vi äntligen visa vad Skolmatsakademins verksamhetsledare, kommunikatör och samarbetspartners har arbetat med hela året.


I dagarna sjösätter vi nämligen vår alldeles nya visuella identitet OCH en hemsida som numera har flyttat ut från VGR:s plattform. Innehållet är något uppdaterat men det mesta av det du kunde hitta på den gamla hemsidan kommer du på sikt kunna hittar du även i den nya. Något som är helt nytt är att vi nu låser in material som är exklusivt framtaget för dig som är medlem i Skolmatsakademin. Ett mail med inloggningsuppgifter ska redan ha landat i din kontaktpersons mailbox. En av ambitionerna vi har med den nya hemsidan är att enklare kunna förse dig löpande med intressanta nyheter om offentlig måltidsbransch.Vi ses på webben!
Läs mer
 

Referat från senaste nätverksträffen

 

Den 17 november samlades Skolmatsakademins medlemmar i Vänersborg på Birger Sjöbergsgymnasiet för höstens nätverksträff.Tema för dagen var ”Att utveckla en kost och måltidsorganisation för framtiden”.


Nytt för den här gången var att nätverksträffen riktade sig till chefer, måltidsutvecklare och arbetsledande kockar. På Skolmatsakademins hemsida finns ett referat av dagen från Gunilla Martinsson.
Läs mer
 

Information om våra webbutbildningar

 

Slutför din utbildning innan 31 december!


Måltid Sverige och Skolmatsakademin erbjuder webbutbildningar inom Specialkost, Livsmedelshygien och Köksekonomi. Dessa tre utbildningar ligger på en utbildningsplattform som kommer att stängas ner vid årsskiftet.


RISE byter till en ny utbildningsplattform i slutet av januari. Det innebär att Skolmatsakademins utbildningar kommer flyttas över till den nya plattformen under januari. Dessvärre kommer du inte ha tillgång till dem igen förrän plattformsbytet är genomfört. Vi rekommenderar därför dig som är mitt i en av våra webbutbildningar att slutföra den senast den 31 januari. Vi meddelar dig när den nya plattformen är på plats. Du har då möjlighet att registrera dig för att ta del av de befintliga utbildningarna och de som kommer tas fram framöver.
Läs mer
 

Omarbetning av valideringsverktyget

 

Med anledning av den temporära nedstängningen av valideringsverktyget har Skolmatsakademin tagit kontakt med Utbildningsrådet för hotell- och restauranger (UHR) som berättar att de under 2023 kommer att omarbeta och uppdatera den nuvarande valideringsmodellen.


I första hand handlar det om att revidera och uppdatera kvalifikationer, effektivisera processen och arbeta fram en fungerande struktur som både fungerar för den enskilda individen, branschens behov och process- och kostnadseffektiv. Vad detta betyder i praktiken för vårt arbete kring validering ber vi att få återkomma med när vi haft dialog med olika aktörer i frågan.
Läs mer
 

Future Kitchen

 

Lidköping, Vänersborg och Trollhättan öppnar upp sina kök


Nu öppnar kommunerna Lidköping, Vänersborg och Trollhättan upp några av sina kök för att ta emot praktikanter inom ramarna för Future Kitchen. 


Vårens praktikperioder är nu inplanerade och en ny omgång av handledarutbildning startar den 25 januari med Validering väst. Vi ser fram mot att stötta och följa din och din verksamhets viktiga arbete!
Läs mer
 

Remissvar angående matallergi

 

Socialstyrelsen och Livsmedelsverket ska i ett nytt regeringsuppdrag göra en förstudie för att bland annat se vad som krävs för att färre personer ska drabbas av allergiska besvär, och för att fler ska kunna leva ett gott liv med sjukdomen.


RISE har lämnat ett remissvar för ett kunskapsstöd till sjukvårdsregionerna i form av ett nytt vårdförlopp för matallergi. Vi överensstämmer i stort med förslaget men har lyft fram behovet av en nationell standardisering för läkarintyg som bl a lämnas till måltidsverksamheterna.
Läs mer
 

LEARNFOOD

 

Forskning- och erfarenhetsutbyte mellan Danmark, Norge och Sverige

 

Trots att Sverige, Norge och Danmark har så många likheter, så är skillnaderna stora när det gäller hur vi organiserar skolmåltiderna.


Sverige är det enda av de tre länderna som erbjuder kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider till alla barn och ungdomar i för- och grundskola samt gymnasium. I Norge tar barnen med sig ”matpakke”, vanligen smörgåsar, som äts i klassrummet eller någon annan stans. I Danmark är det likadant. En del barn har inte med någon mat alls och andra har mat med tveksamt näringsinnehåll. Men trots stora skillnader, eller kanske tack vare dem, har vi i Sverige mycket att lära av de andra nordiska länderna.
Läs mer
 

In your face

 

Om barns matmiljö och exponering för matreklam

 

UNICEF och Hjärt- och Lungfonden har tillsammans med forskare tagit fram en rapport som visar hur komplext det är för barn och unga såväl som vuxna att göra egna hälsosamma matval.


Rapporten som har involverat barnen själva genom att de fotograferat sin egen matmiljö visar hur de varje dag möts av reklambudskap som premierar ohälsosam framför hälsosam och näringsrik mat. Du kan läsa mer och ta del av rapporten på Skolmatsakademins hemsida
Läs mer
Till Instagram
E-post
Skolmatsakademin och GDPR

Skolmatsakademins nyhetsbrev skickas ut via nyhetsbrevtjänsten MailChimp. Det är även hos MailChimp din mailadress är sparad som prenumerant. MailChimp följer lagen i enlighet med GDPR och med enda syfte att skicka ut nyhetsbrev till dig från Skolmatsakademin. 

Läs mer om deras hantering av dina personuppgifter via deras integritetspolicy samt deras villkor.
Copyright © 2022 Skolmatsakademin, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp