Copy
INBO nieuwsbrief juli 2016
Bekijk deze email in je browser
KLINIEKSTRAAT 25, B-1070 BRUSSEL  /  NIEUWSBRIEF@INBO.BE  /  WWW.INBO.BE
Groot Schietveld (Foto Yves Adams - Vildaphoto)

Europese 'standaardgegevensformulieren' voor Vlaanderen geüpdatet

De 'Standaardgegevensformulieren' bevatten informatie over de Europese Speciale Beschermingszones, en een algemene ecologische beoordeling van de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. Ze zijn recent voor Vlaanderen geactualiseerd in een nieuw INBO-rapport..
Meer...
Dwergstern (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Sterke achteruitgang kustbroedvogels in Zeebrugge

Het INBO volgt al 30 jaar de broedvogelpopulaties op in en om Zeebrugge. De aantallen zijn sterk gedaald.
Meer...
Zilt grasland (foto INBO)

Nieuwe zilte natuur maken: een handleiding

in het kader van de uitbreiding van de Antwerpse haven onderzocht het INBO op welke manier zilt grasland, een zeer bijzonder habitat, op een nieuwe plaats kan worden aangelegd.
Meer...
Krakeend (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Indicator in de kijker: Wintervogelpopulaties van internationaal belang (Zeeschelde)

De Zeeschelde blijft voor o.a. krakeend, smient en kuifeend een belangrijk internationaal overwinteringsgebied.  Enkele andere vogelsoorten doen het minder goed...
Meer...
(People4Soil website)

People4Soil roept op tot bodembescherming

Het Europees burgerinitiatief People4Soil wil aandacht vragen voor het belang en de bescherming van 'de bodem'.  Ook het INBO engageert zich...
Meer...
Wolhandkrab langs de Schelde (foto Yves Adams - Vildaphoto)

INVASIVESNET: Wereldwijd netwerk voor open kennis over invasieve exoten

INVASIVESNET wil de informatie-uitwisseling rond invasieve exoten beter mogelijk maken met technische tools en een communicatiehub.  Zo worden wetenschap, praktijk en beleid met mekaar in contact gebracht. Iedereen begaan met de problematiek kan zich aansluiten.
Meer...
(Foto INBO)

Conferenties

Het INBO is nauw betrokken bij twee conferenties die op til zijn:
  • "European OneHealth/EcoHealth" workshop
  • Symposium "Rewilding with large herbivores, challenges and opportunities for science and practice"
Meer...
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Alle rechten voorbehouden.


Eindredactie: Niko Boone, Koen Van Muylem, Hugo Verreycken
Verantwoordelijke uitgever: Maurice Hoffmannuitschrijven      pas je instellingen aan