Copy
View this email in your browser

Geachte heer/mevrouw, beste collega,
 • Vorige week is het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de Tweede kamer gestuurd. De nieuwe beslagvrije voet wordt een stuk eenvoudiger, met zoveel mogelijk een vast bedrag per leefsituatie. Zou mooi zijn als hij per 1 juli 2017 kan worden ingevoerd, conform oorspronkelijke planning. Tot die tijd moeten we het doen met de huidige beslagvrije voet. Bereken hem hier. Let op: niet alle gemeenten berekenen hem op de juiste manier.
 • Naast vereenvoudiging van de beslagvrije voet moeten ook (verbreding van) het Beslagregister, de Vindplaats voor Schulden en de Verwijsindex Schuldhulpverlening ervoor zorgen dat mensen kunnen beschikken over een minimum aan inkomen voor het basale levensonderhoud. Lees meer.
 • Het brede moratorium - al in 2012 ter nadere uitwerking opgenomen in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening - lijkt er nu toch echt te gaan komen. De Raad van State heeft hierover deze week geadviseerd. Daarna gaat het naar de Eerste Kamer; ik verwacht invoering op 1 juli 2017. Zie rubriek moratorium op blog.
 • Nog even over de gemeente als schuldeiser: op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Fraudewet in werking. De verandering betekent o.a. dat UWV, SVB en gemeenten de hoogte van de boete voor mensen met een uitkering voortaan moeten afstemmen op de ernst van de overtreding, de mate waarin deze verwijtbaar is en de omstandigheden van betrokkene. De Checklist beleidskeuzes bestuurlijke boete geeft een overzicht van de gevolgen van de wetswijziging voor de keuzes die uw gemeente heeft gemaakt.
 • Bestel Quiet500 Magazine over armoede in Nederland. Sinds kort is er ook de Quiet Community en Quiet Kids waarmee je wat kan in het kader van gemeentelijk armoedebeleid. Lees meer.
 • Betrek jongeren bij het opstellen van armoedebeleid. Bijvoorbeeld via ‘Speaking Minds’. Dit is een methode waarbij jongeren meedenken over een actueel beleidsvraagstuk, bijvoorbeeld de invulling van de ‘Klijnsma-gelden’, en de mogelijke oplossingen aan de gemeente terugkoppelen. Lees meer. Wees er snel bij, want het ministerie van SZW subsidieert de eerste 10 gemeenten die zich aanmelden!
 • Ook in 2017 verleent het ministerie van SZW subsidie voor projecten rond armoede- en schuldenproblematiek. Deze subsidie is niet bedoeld voor gemeenten. Lees meer.
 • Het kabinet wijst het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen af, zo schrijft Asscher in een brief aan de Tweede Kamer. Ondertussen staat het kabinet wel toe dat gemeenten gaan experimenteren met bijstandsverlening. Lees meer.
 • Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk, zo blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen.
 • Wil je de versnippering van private noodhulp in je gemeente tegengaan? Attendeer de kerken op de mogelijkheden van ondersteuning door Kerk in Actie bij het opzetten van interkerkelijke noodfondsen. Of ga een stap verder en neem contact op met SUN Nederland voor samenwerking met en tussen ook niet-kerkelijke fondsen. Lees meer.
 • Ben je als gemeente voornemens de schuldhulpverlening te versterken? Denk dan eens aan de inzet van sociaal werk. Sociaal Werk Nederland heeft in Sociaal Werk in de schuldhulpverlening opgeschreven op welke onderdelen het sociaal werk een meerwaarde biedt.
 • Elke euro extra investering in hulp bij thuisadministratie levert € 1,98 op voor gemeenten, crediteuren en de maatschappij.
 • De documentaireserie Schuldig heeft u natuurlijk gezien. Maar wist u dat er ook een debatreeks is? Schuldig on Tour met debatten door het hele land.
 • Volgens de vorige maand verschenen monitor Armoede in Kaart 2016 van het SCP neemt de armoede in Nederland sinds 2014 gestaag af (!). Uit een eerdere publicatie bleek al dat de langdurige armoede nog wel toeneemt. Uit onderzoek van de ING blijkt dat veel boeren al jaren in armoede leven.
 • In 20 gemeenten wordt in het kader van het project Omarmen de armoede onder Marokkaanse en Turkse Nederlanders aangepakt.
 • Ik wens u Fijne Kerstdagen en een in alle opzichten 'Rijk' Nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,
Martijn Schut
 
Weblog
Agenda
Beleidsadviseur gezocht?
Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief


This email was sent to <<Email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SCHUT · Rijksstraatweg 16 · Utrecht, 3544 NA · Netherlands