Copy

Nieuwsbrief Kenniscentrum Phrenos 2015 no. 6 (september)

View this email in your browser

Nieuwsbrief Kenniscentrum Phrenos

In deze nieuwsbrief (2015 no. 6) vragen we uw speciale aandacht voor cursussen, bijeenkomsten en congressen die Kenniscentrum Phrenos in het najaar oprganiseert. Verder is er nieuws vanuit het kenniscentrum, over het Netwerk Vroege Psychose, WRAP en uit de Werkplaats Herstelondersteuning.

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Kenniscentrum Phrenos. Heeft u collega's die de nieuwsbrief ook willen ontvangen, dan kunnen zij zich hier aanmelden. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klikt u dan hier om u af te melden.

At risk voor ontwikkelen van een psychose?

Kenniscentrum Phrenos start op 30 september een CAARMS-training.  Meld je aan vóór 7 september!

Data cursusdagen: 30 september en 1 oktober met aansluitend drie casusbesprekingen (28 oktober, 26 november, 17 december)

Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) is een meetinstrument waarmee men kan vaststellen of iemand at risk is voor het ontwikkelen van een psychose of dat er al sprake is van een psychose. Tijdig en adequaat ingrijpen bij psychoses kan de schadelijke gevolgen ervan (sterk) verminderen. CAARMS is hierbij een uitstekend hulpmiddel. Cursisten leren de CAARMS te hanteren aan de hand van dvd’s van interviews en vignetten.
Meer informatie en inschrijven

Eerste landelijke WRAP Facilitator dag

2 oktober, 10.30 tot 15.00 uur, te Utrecht
Er is veel enthousiasme voor WRAP en het aantal WRAP Facilitators groeit. Daarom organiseert het landelijk coördinatiepunt (HEE/Kenniscentrum Phrenos)  samen met de Advanced Level WRAP Facilitators en WRAP Facilitators een landelijk netwerk WRAP. Doel van dit netwerk is om met uitwisseling van ervaringen de ontwikkeling en modelgetrouwe beschikbaarheid van WRAP in Nederland te bevorderen.
Lees verder
 

In de etalage

De Waterheuvel, een werkende gemeenschapsorganisatie van mensen met een psychiatrische achtergrond te Amsterdam staat in de etalage op de website van Phrenos!
Een van de leden van De Waterheuvel schreef een heldere tekst voor de Phrenos-deelnemerspagina.

Wilt u ook een mooi project van uw organisatie meer aandacht geven? Neem dan contact op met Kristien Harmsen, communicatiemedewerker Kenniscentrum Phrenos.
Raadpleeg de signaleringen op www.kenniscentrumphrenos.nl

Wilt u zich verdiepen in onderwerpen zoals herstel, herstelondersteuning, ernstige psychische aandoeningen, psychotische aandoeningen, (de)stigmatisering? Kenniscentrum Phrenos laat periodieke searches in internationale literatuurdatabanken uitvoeren, waarvan het resultaat te vinden is op de website. De samenvattingen van de geselecteerde artikelen worden in het Nederlands vertaald. Naar de website

De Werkplaats Herstelondersteuning

De uitvoering van het werkplan 2015-2018 van de Werkplaats is in volle gang. Inmiddels is er een startbijeenkomst geweest van de werkgroep Herstelacademies. Deelnemers spraken zich uit voor de ambitie dat herstelacademies een volwaardige plaats in de zorgverlening krijgen in het netwerk van zorg en samenleving. Ook de werkgroep 'Open dialogue' is inmiddels bijeengekomen.

Word lid van het Netwerk Vroege Psychose

Vroege interventie bij psychose voorkomt veel leed. Om de behandeling van mensen met eerste psychose-ervaringen te verbeteren en hen doeltreffender in hun herstel te ondersteunen is het Netwerk Vroege Psychose opgericht. Kennis delen en samen de behandelkwaliteit verhogen is het belangrijkste doel. Het netwerk is toegankelijk voor professionals, belangenbehartigers van cliënten en familieleden, en onderzoekers.
Meer informatie en lid worden

Netwerkconferentie over sociale netwerken

Op 15 oktober 2015 organiseert het Netwerk Vroege Psychose in samenwerking met GGZ Friesland, GGZ Drenthe en het Netwerk Vroegdetectie (RGOc), een netwerkconferentie met als thema “Sociale netwerken”. De sociale context van de cliënt, werk en studie passeren de revue, met aandacht voor de praktijk én de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ook het belang van het sociale netwerk van de hulpverlener komt aan bod. Want hoe deelt u uw kennis en expertise op het gebied van vroege psychose met collega’s binnen en buiten uw team of instelling?

Wanneer: Donderdag 15 oktober  9.30-17.15 uur
Waar: GGZ Drenthe, Altingerweg 1, Beilen
Lees meer en inschrijven

Cursusaanbod Phrenos

Training CGT - Ultra High Risk najaar 2015
Cognitieve gedragstherapie bij mensen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van een eerste psychotische episode.

Training CGT bij Psychose voorjaar 2016
volgens Gedachten Uitpluizen 3.0

Seminar over IPS en ACT

Gary Bond
Professor of Psychiatry, Dartmouth Psychiatric Research Center, VS


Kenniscentrum Phrenos organiseert een seminar op vrijdag 6 november te Utrecht .
's Ochtends spreekt Gary Bond over IPS, geflankeerd door de Nederlandse experts Harry Michon en Ellen Otto.
's Middags spreekt Gary Bond over ACT.
Het is mogelijk om alleen de ochtend of alleen de middag bij te wonen.
Meer informatie: Fons van de Kar

11e Phrenos Psychosecongres - 3 december

Op 3 december 2015 vindt het 11e Phrenos Psychosecongres plaats. Sprekers en workshopleiders zijn volop bezig om het motto ‘Herstel is mogelijk en progressief!' vorm te geven. Een kleine greep uit de onderwerpen: netwerkbenaderingen van psychopathologie, stigma als barrière voor herstel, de toekomst van de psychosezorg en de richtlijn Vroege psychose.
Meer informatie en inschrijven

September Festivalmaand

17 t/m 19 september Heiloo: Willibrordus draait door GGZ+
20 september Fort Vechten bij Bunnik: TE GEK!? Festival Samen Sterk Zonder Stigma

Behandeling, rehabilitatie en herstel bij ernstige psychische aandoeningen

Share
Tweet
Forward
Share
Copyright © 2015 Kenniscentrum Phrenos, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp