Copy
Contact Point Sweden / Newsletter 3/2015
View this email in your browser

Sista anmälan till Consultation Day i Stockholm på fredag!

 

Har du en projektidé som du vill ha prövad?


Torsdagen den 28 maj finns möjlighet för organisationer som har en Central Baltic-projektidé att kunna konsultera programexpertis i Stockholm. Sista anmälningsdag är nu på fredag den 8 maj - anmälan via hemsidan här.

Den 24 augusti öppnar programmets andra ansökningsomgång och stänger den 23 oktober. Erbjudandet gäller naturligtvis både nya projektidéer och sådana som fått avslag på sin ansökan i den första omgången och är intresserade av förbättringsåtgärder. 
 

För sent ur startblocken?


Av de 45 reguljära projektansökningarna i den första ansökningsomgången som gått vidare till steg 2 samt de 7 små som slutgodkänts finns endast 7 projekt som leds av svensk Lead Partner.

Av totalt 306 inblandade Lead Partners, Partners och Associated Partners i de sammanlagt 62 projekten är 40 svenska, d v s endast 13 %.

Det finns all anledning för svenska intressenter att omgående starta förberedelsearbetet för att söka i den andra ansökningsomgången. Eller ska vi från svensk sida åter vara för sent ur startblocken? 

I den andra ansökningsomgången kommer fortfarande alla fyra prioriteringar och samtliga särskilda åtgärder vara öppna för ansökan.


 

Seminarium om EU:s Östersjöstrategi


Den 25 maj anordnar Länsstyrelsen i Stockholms län ett seminarium om EU:s strategi för Östersjöregionen. Under seminariet ges övergripande information om strategin och fördjupning inom två prioriterade områden inom strategin;  utbildning och innovation. Under seminariet presenteras också finansieringskällor för insatser inom EU:s strategi för Östersjöregionen bl. a Central Baltic. Anmälan och mer information på Länsstyrelsen i Stockholms hemsida.

 

Central Baltic-programmet stöder:

  • stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft
  • hållbar användning av våra gemensamma resurser
  • ökad tillgänglighet i regionen
  • förbättrad kompetens och samhällsgemenskap.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
County Administrative Board of Stockholm
Annika Claesson
annika.claesson@lansstyrelsen.se
Hantverkargatan 29, 104 22 Stockholm, Sweden

Region Östergötland
Hans Bjurbäck
hans.bjurback@regionostergotland.se
Strykbrädan, Laxholmstorget 3, 602 21 Norrköping, Sweden

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2015
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences