Copy
Contact Point Sweden / Newsletter November 2015
View this email in your browser

42 projekt startar upp och 148 nya söker


Sverigestatistik


I Central Baltic-programmets första ansökningsomgång lyckades 42 projekt av 177 sökande få Styrkommitténs godkännande. Av dessa finns 29 i Central Baltic (CB) och 3 i Archipelago and Island sub-programme (AI). Så nu är det dags för projekten att starta upp om de inte redan gjort det. Svenska partners deltar i 62 % av CB-projekten medan två av tre AI-projekt har svenskt deltagande.

När ansökningstiden för den andra ansökningsomgången utgick i oktober, så fanns 148 ansökningar - 110 reguljära och 38 små projektansökningar. Sverige bidrar med 8 Lead Partners, 61 partners och 12 associated partners. Nu väntar kansliets bedömningar och beslut av Styrkommittén i januari 2016.
 

Interreg - väg ut i världen?


"Competitive economy" är en av programmets prioriteringar. Men är det så att svenska företag missar möjligheter till internationalisering? Tillväxtverket bjuder in till ett seminarium den 30 november om företagens möjligheter och vad vi kan göra för att underlätta för dem att delta i Interreg-programmen.

Sista anmälningsdag är den 20 november!
Anmälan via Tillväxtverkets hemsida
 

Boka datumet!


Under 2016 kommer Central Baltic-programmets årskonferens att hållas i Sverige under vecka 16 (18-22 april). Då nästa ansökningsomgång arrangeras början av 2017 har ni nu god tid på er att planera för nya projekt och bilda bra nätverk med samarbetspartners i Estland, Finland, Lettland och Åland.

På årskonferensen kommer ni att få möta projekt som redan har fått finansiering. Vi kommer att få lyssna till experter inom de olika tematiska områdena. Organisationer från Estland, Finland, Lettland och Åland som är intresserade av att ansöka om finansiering inom Central Baltic kommer att finnas på plats. Använd detta tillfälle för att knyta kontakter inför ansökningsomgången som kommer 2017!
Under 2016 kommer de svenska Contact Points att arrangera ett antal seminarier och workshops för att mobilisera inför ansökningsomgången 2017. Mer information om dessa tillfällen kommer.  Om du är intresserad av att få med oss på dina seminarier/konferenser/workshops under 2016 kan du höra av dig till oss. 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
County Administrative Board of Stockholm
Annika Claesson
annika.claesson@lansstyrelsen.se
Hantverkargatan 29, 104 22 Stockholm, Sweden

Region Östergötland
Hans Bjurbäck
hans.bjurback@regionostergotland.se
Strykbrädan, Laxholmstorget 3, 602 21 Norrköping, Sweden

www.centralbaltic.eu
Copyright © 2015
Central Baltic Programme
All rights reserved.

Unsubscribe from this list    
Update subscription preferences