Copy
Отворете този бюлетин в браузъра
Вашият надежден доставчик на технологични решения в минно-кариерната дейност.

Продукт на фокус за месец Декември, 2016 г.
Проектиране и изграждане на системи за третиране на отпадни води от промишлени производства.

В последно време все по-голяма популярност добиват системите за третиране на отпадните води, получаващи се при преработка чрез промиване на различни видове материали като пясък, чакъл, скалнооблицовъчни материали и т.н.
Макар и у нас подобни системи са по-скоро "бутикови изделия", то интересът към тях постоянно расте. От една страна използването на такива инсталации има значителен екологичен ефект, практически те не изхвърлят абсолютно никакви отпадни промишлени води. От друга страна, с използването на подобни системи се постига значителна икономия както на разходите за промишлена вода (обикновено намаляват до 5-6 пъти), така също и на разходите за изграждане и най-вече за поддръжка на утайници и хвостохранилища.
Има случаи, в които единствения начин да се получи разрешение за ползване на произведствена инсталация с миещи процеси е да се използва технология за безотпадно производство. Докато в Европа е почти немислимо да съществува промишлен добив без третиране на отпадните води, то в България тези системи тепърва добиват популярност и интересът към тях напоследък е значителен.
Ако желаете да се запознаете по-подробно, не се колебайте да ни потърсите. Съвместно с нашите партньори, които са едни от най-големите съвременни производители, с изградени над хиляда инсталации по целия свят, ще се радваме, ако можем Ви помогнем при решаване на проблемите Ви с третирането на отпадните води от Вашето производство.
Предлаганите инсталации са от най-висок клас. Чрез напълно автоматизирания процес на работа отпада напълно необходимостта от оператор на системата за третиране на отпадните води.
Крайният продукт е във вид на глинени плочки с относително ниска влажност, които лесно могат да бъдат пре-депонирани. В определени случаи, според вида и състава на отмитата суровина, крайният продукт може да бъде използван като суровина (например за керамичната промишленост) или пък да бъде използван за други технологични нужди.

 

Във връзка с предстоящите възможности за усвояване на Европейски фондове, предлагаме безплатни консултации и изготвяне на идейни проекти за изграждане на съвременни трошачно-пресевни и миещи инсталации с възможност за вграждане и на цялостно решение за третиране на отпадните води от промишления добив на инертни материали.
Можем заедно да допринесем за една по-чиста среда за нас и нашите деца.
Вижте специалните ни цени за налични на склад консумативи за трошачки, валидни за месец Декември 2016 г.
Марка Модел Вид на частта Номер на частта Вид материал Ед. цена 
(в лв. без ДДС)
Цена комплект
(в лв.  без ДДС)
Наличност
Tesab 1012 (1412) Чук 2-423-3 Твърди (26% Хром) 1 325 лв. 5 300 лв. (4 бр.) Склад София
Tesab 1012 (1412) Чук 2-423-3 Средно-Твърди (16% Хром) 1 250 лв. 5 000 лв. (4 бр.) Склад София
Tesab 623 (643) Чук 2-320 Твърди (26% Хром) 700 лв. 2 100 лв. (3 бр.) Склад София
Hartl 1060 Чук SL1060 Твърди (26% Хром) 1 325лв. 5 300 лв. (4 бр.) Склад София
Hartl 1060 Чук SL1060 Средно-Твърди (16% Хром) 1 250 лв. 5 000 лв. (4 бр.) Склад София
Hartl 1270 Чук SL1270 Средно-Твърди (16% Хром) 1 4250 лв. 5 700 лв. (4 бр.) Склад София
Hartl 1310 Чук SL1310 Средно-Твърди (16% Хром) 2 250 лв. 9 000 лв. (4 бр.) Склад София
Metso 1213 Чук NP1213 Средно-Твърди (16% Хром) 2 250 лв. 9 000 лв. (4 бр.) Склад София
Metso 1110 Чук NP1110 Средно-Твърди (16% Хром) 1 525 лв. 6 100 лв. (4 бр.) Склад София
Tesab 10570 Подв. плоча 82-01-0010 Манган 18% 6 500 лв. 6 500 лв. (1 бр.) Склад EU
Tesab 10570 Неподв. плоча 82-01-0008 Манган 18% 6 300 лв. 6 300 лв. (1 бр.) Склад EU
Pegson 1000 Външен конус 603/9052E Манган 18% 2 400 лв. 2 400 лв. (1 бр.) Склад EU
Pegson 1000 Вътр. конус 603/9106E Манган 18% 2 600 лв. 2 600 лв. (1 бр.) Склад EU
Copyright © 2016 Агремайн ЕООД, All rights reserved.


Искате да промените начина по който получавате тозва съобщение?
Можете да промените Вашите предпочитания или да се отпишете от нашия списък и да не получавате повече този Бюлетин

Email Marketing Powered by Mailchimp