Copy
Eikö kirje näy oikein? Katso tästä selainversio.Liittyminen Kantaan on käynnissä

Nyt on fysioterapiayrittäjien ja ammatinharjoittajien aika liittyä Kantaan. Jos säilytät potilastietoja sähköisessä muodossa, liittyminen on pakollista. Potilaskertomusten ainoa laillinen sähköinen arkistointitapa on Kanta-arkisto. Muut sähköiset arkistointitavat esimerkiksi muistitikulle eivät ole laillisia.

Jos potilaskertomuksia ei arkistoida Kantaan, arkistot tulostetaan paperiversiona ja säilytetään potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti. Jatkossa sote-muutoksen yhteydessä pitää kaikkien alan yrittäjien käyttää sähköisiä potilastieto-järjestelmiä.

Kanta on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. Liiton sivuille on nyt kerätty runsaasti tietoa Kantaan liittymisen tueksi. Osio on rajattu vain Suomen Fysioterapeuttien jäsenille, joten muistathan aluksi kirjautua sivustolle omalla jäsennumerollasi!

» Lue lisää ja perehdy aineistoihin tästä

Suomen Fysioterapeutit ry on kaikkien fysioterapeuttien ja fysioterapiaopiskelijoiden yhteinen, akavalainen järjestö.

Suomen Fysioterapeutit
Rautatieläisenkatu 6 B
00520 HELSINKI

p. 0207 199 590
fax 0207 199 599


» lähetä sähköpostia
» siirry verkkosivuille


Laatukäsikirja

Fysioterapiayrityksien ja ammatinharjoittajien toiminnalle on vaatimuksia, joita asettavat Suomen lainsäädäntö, palveluja käyttävät kuntoutujat, palveluiden ostajat ja maksajat.

Yritykset ja ammatinharjoittajat voivat osoittaa tuottavansa laadukasta palvelua laatukäsikirjan avulla.  Se osoittaa yrittäjille, ammatinharjoittajille, asiakkaille sekä yhteistyötahoille, että kyse on järjestelmällisestä ja toimivasta yrityksestä. Palveluiden laadun tulee olla yrityksen ja ammatinharjoittajan mukana kaikessa toiminnassa.

Laatukäsikirja on yrityksen ja ammatinharjoittajan omaan toimintaan perustuva käsikirja, josta pitää löytyä kaikki yrityksen toimintaa koskevat asiat. Se sisältää menettelyohjeet laadunhallintajärjestelmää varten. Käsikirja on tarkoitettu myös yrityksen henkilöstön luettavaksi. Laatukäsikirjasta käy ilmi yrityksen laatupolitiikka ja minkälaiset laatutavoitteet yritys on asettanut toiminnalleen. Yrityksen henkilöstön vastuut ja valtuudet sekä toimintaohjeet löytyvät myös laatukäsikirjasta.


Omavalvontasuunnitelma


Omavalvontasuunnitelman avulla ylläpidetään ja kehitetään yrityksen tietoturvaa sekä tietosuojaa ja yksityisyydensuojaa. Omavalvontasuunnitelman avulla edistetään asiakkaiden ja eri yhteistyökumppaneiden luottamusta yrittäjän tarjoamiin palveluihin.

Potilastietojen asianmukainen ja tietoturvallinen käsittely sekä säilytys varmistetaan omavalvontasuunnitelmalla. Sen avulla kehitetään ja valvotaan yrityksen sisäistä toimintaa sekä lisätään avoimuutta. Omavalvontasuunnitelmaa on päivitettävä jatkuvana prosessina osana yrityksen tietoturvaa ja laadunhallintaa. Kantaan liittymisen yhteydessä on omavalvontasuunnitelmakin päivitettävä.

Omavalvontasuunnitelma kannattaa tehdä ajatuksella, miettien omaa yritystoimintaa ja sen tarpeita. Suunnitelman tekemisen tarkoituksena on pohtia tietoturva-asioita ja siinä mahdollisia ilmeneviä riskejä.


Kanta - Usein kysyttyä

Liiton sivuille on koottu runsaasti Kantaan liittyviä kysymyksiä. Sivuilta löydät tarkennettua tietoa esim. Kantaan liittymisestä, VRK-ammattikortista ja potilaan informoimisesta Kantaan liittyen.

Jään eläkkeelle vuonna 2018, pitääkö minun liittyä Kantaan? Mitä laitteita tarvitsen, kun liityn Kantaan? Ketkä kaikki tarvitsevat VRK-ammattikortin?

» Vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin


"Näin minä sen tein"


Fysioterapeuttiyrittäjä Sanna Laakkonen kertoo kokemuksistaan Kantaan liittymisessä.

"Aluksi tuntui, että siirtyminen Potilastiedon arkiston käyttäjäksi on vaikea, kallis ja aikaa vievä prosessi. Päässä risteili kasa sanoja: "omavalvontasuunnitelma, arkistonhoitaja, tietosuojavastaava, IAH-koodisto jne." Kynnys alkaa selvitellä asiaa oli kohtuullisen korkea. Ajattelin pitkään, että odottelen ihan rauhassa ja katselen, miten asiat kehittyvät. Asiaa hetken seurattuani totesin, että mikäli haluaa olla tulevaisuudessakin toiminnassa mukana ja ajan hermolla, on pakko tarttua toimeen – ei ne asiat odottelemalla selkiydy."

» Lue koko artikkeli tästä
Kantaan liittymisen vaiheet
 1.  Varmista, että omavalvontasuunnitelmasi on ajantasainen.
     » Lisätietoa omavalvontasuunnitelmasta
   
 2. Tarkista tietojärjestelmän Kanta-yhteensopivuus ja ohjelmatoimittajan antamat selvitykset sertifioitumisesta.
   
 3. Tarvitset tietokoneen, nettiyhteyden, VRK-ammattikortin sekä kortinlukijan. Sen saa mistä tahansa julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteestä.
    » Lisätietoa ammattikortista
    » Lisätietoa rekisteröintipisteistä 
      
 4.   Tee hallinnollinen liittymispäätös ja nimeä vastuuhenkilö.
   
 5.   Tietoturvaa- ja tietosuojaosaamista sekä  voit opiskella lisää verkkokoulutuksien kautta.
      » Lisätietoa verkkokoulutuksista
   
 6. Ilmoita Kanta-palveluun liittymisestä asiakkaille.
   
 7. Tee liittymishakemus Kanta-palveluun.
   
 8. Valmistaudu tekniseen käyttöönotto vaiheeseen (Kela vahvistaa läpimenon ja tuotannon aloituksen).
   
 9. Kirjaaminen Kantaan voi alkaa.
   
 10. Noudata yritystäsi varten tehtyä omavalvontasuunnitelmaa ja pidä se ajantasalla.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Suomen Fysioterapeutit · Rautatieläisenkatu 6 B · Helsinki 00520 · Finland