Copy
www.mafalls.se

Nyheter från
MaFalls AB

 

26 februari 2017

Maria Fallström: maria.fallstrom@mafalls.se - +46 732 572 052
Maria Grimmeving: maria.grimmeving@mafalls.se - +46 732 572 035
Tiden går så fort och det är redan i slutet av februari och vårfåglar börjar höras lite då och då. Det är skönt för ett vintertrött öra!

Vi och våra kunder har börjar komma igång igen med det ack så viktiga kommunikativa arbetet. Nyhetsbrev har skickats ut, planering av montrar som ska vara färdiga för sina besökare i maj, formgivning av trycksaker och utskick av inbjudningar till konferenser och studiebesök är några av de aktiviteter vi ägnat oss åt sedan årsskiftet. Några nya hemsidor kommer snart att se dagens ljus, tillika vår egen. Det är därför det är lite stiljte i den befintliga hemsidan som nu är.
Maria Fallström och Maria Grimmeving
MaFalls AB

NyföretagarCentrum i Karlstad

Det händer mycket på NyföretagarCentrum i Karlstad. Dels har de hunnit med två TEAM1994-frukostar, en mötesplats där nyföretagare får möjlighet att möta etablerade företagare för stöd, nätverkande och hjälp. Nästa TEAM1994-frukost är den 29 mars kl 7.30 på Hotel Clarion Bilan i Karlstad. För mer information och anmälan, besök www.nyforetagarcentrum.se/karlstad 
I samverkan med flera aktörer, då bland annat Karlstads kommun, Almi och Drivhuset, har NyföretagarCentrum även hållit en Starta och driva eget-utbildning för nyanlända. 

MaFalls har hjälpt till med formgivning av inbjudan och uppdaterar fortlöpande NyföretagarCentrums Facebook och hemsida.

Skistad Consulting i Karlstad

Under Företagssalongen den 26 januari 2017 bjöd Anneli Skistad på Skistad Consulting in till ett intressant föredrag kring hur man gör kalla samtal varma. 

MaFalls har hjälpt till med formgivning och utskick av inbjudan

Föreningen Hållbart byggande i Värmland

Föreningen Hållbart byggande i Värmland har under våren många intressanta studiebesök och möten inbokade. Några har redan gått av stapeln och några är på gång.

Minska onödan - öka värdet vänder sig främst till fastighetsägare och berättar om hur man med mycket enkla medel kan minska sina energikostnader. Man har redan besökt Sunne, Hagfors och Kristinehamn. De möten som återstår att kunna anmäla sig till är i Åmål (14 mars), Arvika (21 mars) och Karlstad (22 mars). Läs mer i inbjudan.

Föreningen bjuder in till den svensk-norska konferensen Så får du ett lyckat EPC-projekt i Mora (30 mars) och Charlottenberg (29 mars).
Den 16-17 mars bjuder föreningen in till en skrivarstuga för de som har i uppdrag att ta fram en träbyggnadsstrategi för ökad träbyggnation i sin kommun.

Studiebesök hos Grundstenen-finalisterna är också på gång. Ett besök är gjort och två återstår. Läs mer om detta i denna inbjudan.
Notera gärna även den 24-25 mars, helgen då Earth Hour inträffar. Föreningen kommer då att hålla i ett arrangemang i Karlstad tillsammans med Glava Energy Center riktat mot fastighetsägare och privatpersoner för att informera om solelsinstallationer.

MaFalls har hjälpt till med broschyrmaterial, formgivning och utskick av inbjudan till alla föreningens arrangemang, tillika uppdateringar på både Facebook och hemsida.

Glava Energy Center

Glava Energy Center har också många aktiviteter i gång. Projekt såsom Driftoptimering av solparker, Mikronät DC, Smart styrning av likströmssystemet, Utveckling av sol-tältduk och Sol-kok, som är en utveckling av ett system för matlagning med solenergi lagrad i het olja för att nämna några.
Den 3 maj är det dags för den årliga GEC-konferensen, i år med fokus på Driftoptimering av solcellsanläggningar och aggregerade tjänster. Konferensen hålls som vanligt i Smedjan, strax intill Hillringsbergs herrgård och föredrag kommer dels att hållas av företag och forskningsinstitutioner från Sverige och Norge, dels av representanter från Sveriges riksdag och föreningen Svensk solenergi. 
Anmälan till konferensen mailas till gecanmalan@mafalls.se
Det finns fortfarande platser kvar som delutställare i Glava Energy Centers monter på Intersolar i München i maj. Läs mer på hemsidan hur du bokar en plats. 

MaFalls hjälper Glava Energy Center med allt kommunikativt, såsom formgivning av inbjudningar mm och uppdateringar både på Facebook och www.glavaenergycenter.se 

Arvika kommunnät

Arvika kommunnät skickar ut information till sina kunder varje månad. I januari månads nyhetsbrev kan vi bland annat läsa om anslutningar, året som gått, varför fibern är så viktig, och om det väldigt fina resultatet i fjolårets kundnöjdhetsenkät.

MaFalls har hjälpt till med formgivning och utskick.

The Packaging Greenhouse i Karlstad

Läs om Packaging Greenhouse nya medarbetare Jenny Engman och vilka kurserna som är på gång den närmaste tiden i The Packaging Greenhouse nyhetsbrev.

MaFalls har hjälpt till med formgivning och utskick.

Innovation Vattenkraft 2.0 i Kristinehamn

Läs om Våtsjötorp, verklighetslabbet Visman mm i nyhetsbrevet från Innovation Vattenkraft 2.0. Besök gärna Innovation Vattenkraft 2.0s nya hemsida www.kraftivatten.se som lanserades strax innan jul. 

MaFalls har hjälpt till med formgivning, textredigering, foto och utskick samt med utvecklingen av den nya hemsidan och uppdateringar på Facebook

StädAstrid i Karlstad

StädAstrid har uppdaterat sin hemsida med ny information, något som MaFalls har hjälpt till med. Läs om deras utbud av städtjänster och städutbildningar mm på www.stadastrid.se 

Elsäkerhetsverket

Nu är jobbet igång med att planera inför Elsäkerhetsverkets monter på Elfack 2017 i Göteborg den 9 - 12 maj. Välkomna att besöka monter C05:50 och lär mer om Elsäkerhetsverket som myndighet i allmänhet och den nya Behörighetsreformen som börjar gälla den 1 juli 2017 i synnerhet!

MaFalls hjälper till med allt det praktiska arbetet inför mässans öppnande.

Gullsby Teknik i Brunskog

Gullsby Teknik AB är ett litet konsultbolag med inriktning elteknik.

MaFalls har hjälpt dem att forma deras nya logotyp. 

Karlstads bilkooperativ

Karlstads bilkooperativ är en ekonomisk förening utan vinstintresse som har funnits sedan 1999. Det är ett av Sveriges äldsta bilkooperativ vars medlemmar delar på fem bilar. För mer information besök www.karlstadsbilkooperativ.org 

MaFalls har hjälpt dem med att ta fram en bildekal, en beachflagga och informationsmaterial i form av en folder. Den sistnämnda med mycket god hjälp av illustratören Sara Persson, FLOU.

Dela gärna...

Share
Share

...och följ gärna!

Facebook
LinkedIn
Maria Fallström - MaFalls AB
www.mafalls.se - maria@mafalls.se
Älvgatan 5 - 652 25 Karlstad

Orgnr: 559031-0057 - Bg: 591-3967
BIC/IBAN: HANDSESS/SE87 6000 0000 0009 4456 9358


Copyright © 2017 MaFalls, All rights reserved.

Ta bort mig från sändlistan    Ändra mina kontaktuppgifter i sändlistan 
Glava Energy Center och föreningen Hållbart byggande är en del av projektet ecoINSIDE, som finansieras av Interreg Sverige - Norge och Europeiska regionala utvecklingsfonden under 2015 - 2018. MaFalls har i uppdrag att stötta dessa båda aktörer kommunikativt och insatserna finansieras av ecoINSIDE.
Glava Energy Center är en del av projektet ERA-Net, som finansieras av Energimyndigheten i Sverige, Forskningsrådet i Norge och Tübitak i Turkiet samt Horizon2020 under 2016 - 2018. MaFalls har i uppdrag att stötta projektet kommunikativt och insatserna finansieras av ERA-Net.
Kraft i vatten är en del av projektet Innovation Vattenkraft 2.0, som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Värmland och Kristinehamns kommun under 20156 - 2018. MaFalls har i uppdrag att stötta projektet kommunikativt och insatserna finansieras av projektet.


This email was sent to <<Epostadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
MaFalls · Älvgatan 5 · Karlstad 65225 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp