Copy
View this email in your browser

"Meet the buyer" event om plastudbud

Mandag den 13. marts afholdte CLEAN informationsmøde om deres innovative udbud: Innovative plastic sorting and reprocessing solution. Udbuddet søger at skabe en bedre løsning for håndtering og genanvendelse af husholdningsplast i Danmark. Til informationsmødet var formålet at uddybe udbuddets indhold og formål, og 60 personer fra danske og udenlandske virksomheder var mødt op for at høre mere om dette. I løbet af dagen havde deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til processen samt at møde nye potentielle samarbejdspartnere.

I forlængelse af informationsmødet afholdt CLEAN og Innovationsnetværket i samarbejde med Scale-Up et Meet the Buyer Event. Til arrangementet var formålet at give interesserede virksomheder muligheden for at mødes og netværke, for at kunne skabe stærke konsortier, der kan byde i det forestående udbud. I løbet af dagen var der arrangeret en række inspirationsoplæg fra Teknologisk Institut, Region Hovedstaden, Swestep og IRSee ApS. Blandt de deltagende virksomheder var bl.a. nyt Inno-MT medlem Viggo Bendz, som leverer professionelle løsningerer og udstyr inden for miljøbevidst knusning, neddeling og sortering. Virksomheden så ikke kun ”Meet the Buyer” eventet som en mulighed for at danne sig et bedre billede af formålet med udbuddet, men også de mange muligheder udbuddet giver i forhold til at løse plastproblematikken.

Som leverandør af maskiner til affaldssortering glæder vi os over, at dette udbud fremmer genanvendelsen af plast, hvilket er en nødvendighed i forhold til de udfordringer plast fra husholdning i dag giver miljøet. Viggo Bendz ser udbuddet udvikle sig til en videnskanal, der vil sikre bedre information og samarbejde med borgerne om plastsortering, samt skabe dialog med vareproducenterne og deres valg af emballage. Dette udbud vil kunne påvirke rammerne for genanvendelse af plast i fremtiden. Som leverandør af maskiner til affaldssortering ser vi det som et vigtigt aspekt at forvandle affald om til ressourcer”, siger Trine Kolhorn, Head of Marketing i Viggo Bendz.
 


Udbuddet er nu i prækvalifikationsfasen. I prækvalifikationen kan virksomheder med forskellige kompetencer danne konsortier for at opnå den bedste løsning til et kommende anlæg til sortering og oparbejdning af plast. Prækvalifikationsfasen løber fra den 30. januar 2017, og deadline for ansøgning er den 18. april 2017. Efter prækvalifikationen vil projektgruppen og ordregiverkredsen afgøre, hvilke konsortier der vil blive godkendt og deltage i udbudsprocessen.

Informationer om udbuddet og præsentationer fra de to events kan findes på
projektets hjemmeside.

Kommende arrangementer

"Meet the buyer" event i Cambridge
D. 8. maj 2017 kl. 17.00-20.00


British Antarctic Survey er et instituttet hos Natural Environment Research Council, som leverer verdensførende forskning i polarområderne. BAS har en række interesseområder, hvor cleantech virksomheder måske kan bidrage med ekspertise. BAS instituttet er bl.a. interesserede i:
  • Spildevandsløsninger
  • Bæredygtige bygningsmaterialer
  • Lavenergis køretøjer
  • Innovative sensorteknologier
Du kan læse meget mere om arrangementet og BAS via dette link, hvor du også kan tilmelde dig.
Dansk-Amerikansk maritimt samarbejde
D. 10. april 2017 kl. 08.00-19.30


Den amerikanske "Maritime Alliance" fra San Diego kommer til Danmark med en delegation på ti topvirksomheder, som ønsker at lave samarbejde med europæiske  virksomheder.

Arbejder du inden for den maritime industri, har du derfor mulighed for at møde disse virksomheder, være med til match-making og blive opdateret med de seneste trends inden for branchen. Derudover får du også mulighed for at møde andre europæiske klynger og deres medlemsvirksomheder.

Læs meget mere om dagen og tilmeld dig arrangementet
her.
Få hjælp til din eksport med ETV
D. 27. april kl. 11.30-15.00


Udvikling af nye miljøteknologier er et af Danmarks styrkeområder, og en stor del af opfindelserne sker i små og mellemstore virksomheder. Især for små og nye virksomheder kan det være vanskeligt at få gang i eksporten af teknologier pga. skepsis hos potentielle købere om teknologiens performance. Environmental Technology Verification (ETV) giver uvildig dokumentation for effektiviteten af miljøteknologier, og EU-ETV er derfor et redskab, som kan bane vejen for salg af innovative teknologier i udlandet. På ETV temadag kan du få mere at vide om ETV og høre virksomheder fortælle om deres udbytte af ETV. Læs mere og tilmeld dig arrangementet her.
Hils på vores seneste medlemmer
 
NordicWatts
Normative
Styropack
Aqubiq
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
update your preferences or unsubscribe from this list                                 Innovationsnetværk for Miljøteknologi:
                                                                                                                                       c/o CLEAN, Vesterbrogade 1E
1620 København V
Tlf: +45 60 71 15 85