Copy
Pressemelding fra Trafikkforum
Åpne i nettleser

Piratene må bort!


Umulig å bli kvitt juks på førerprøven uten å ta tak i piratvirksomheten, mener Trafikkforum.
 
Etter at NRK har avdekket omfattende og organisert juks ved førerprøven har det blitt iverksatt tiltak som skal avhjelpe problemet. Alle teorilokalene skal nå ha en vakt til stede under prøven, og vegdirektoratet har lagt frem en høring med forslag om å forlenge karantenetiden for kandidater som blir tatt i juks.
 
-Alt dette er vel og bra. Men det egentlige problemet blir dessverre ikke tatt tak i, sier daglig leder i Trafikkforum Stig Ohrvik.
-Bransjen har i mange år forsøkt å sette søkelyset på ulovlig trafikkopplæring mot vederlag. Juks på førerprøven er selvfølgelig alvorlig, og fører til at mange førere ferdes i trafikken uten tilstrekkelig kunnskap. Vi mistenker at det nettverket som organiserer juks ved teoriprøven er de samme personene som tilbyr trafikkopplæring mot vederlag uten å ha godkjenning til det. Dermed er det også fare for at det ferdes førere ute i trafikken som mangler både nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Det viktigste tiltaket for å stoppe juks ved teoriprøven er dermed å ta bort grunlaget for piratvirksomhet. Det kan gjøres ved å innføre krav om registrering av ledsagere, med et øvre antall elever som den enkelte ledsager har lov til å kjøre med.
Vi mener at myndighetene burde slå mye hardere ned på piratvirksomhet. Øvelseskjøring mot vederlag burde resultere i inndratt førerkort for ledsageren og sperrefrist for eleven. Problemet er at siden det ikke er krav om registrering av ledsagere og elever er det så å si umulig å bevise at ulovlig kjøring har foregått.
 
Trafikkforum mener derfor at det snarest bør innføres krav om at personer som vil være ledsager ved øvelseskjøring må registrere seg som ledsager for å få lov til å drive med øvelseskjøring. Vi mener videre at denne registreringen må være knyttet til et begrenset antall navngitte elever.
 
Med krav om registrering av ledsager og elev og en øvre grense for hvor mange elever en ledsager kan kjøre med, ville problemet vært lettere å håndtere både for politiet, Statens vegvesen og skatteetaten. Kjøring uten registrert ledsager ville være å betrakte som kjøring uten førerkort, og aktiviteten ville vært straffbar både for elev og “ledsager”.
 
Vil et så enkelt tiltak stoppe piratene?
-Ja, hvis dette blir tatt på alvor så vil det å kjøre med en uregistrert ledsager være det samme som å kjøre uten førerkort. Eleven vil da få sperrefrist for førerkort, og ledsageren vil miste førerretten. Grunnen til at de holder på i dag er jo at konsekvensene for å bli tatt er så å si ikke-eksisterende. Å bli uten førerkort er et alvorlig inngrep for de fleste. Men dette forutsetter selvfølgelig en annen tilnærming fra myndighetenes side.
 
Dersom grunnlaget for ulovlig trafikkopplæring mot vederlag er borte, vil mye av grunnlaget for organisert juks på teoriprøven også være borte.

###

Trafikkforum er en landsomfattende organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. Trafikkforums viktigste oppgaver er å bidra til faglig utvikling og veiledning, å påvirke rammefaktorene i bransjen og å utvikle, distribuere eller fremforhandle gode avtaler på læremidler, undervisningsverktøy og andre varer og tjenester som er relevante for bransjen. Mer enn 25 % av trafikkskolene i Norge er organisert i Trafikkforum.
KONTAKTPERSON - DAGLIG LEDER I TRAFIKKFORUM
Stig Anders Ohrvik er utdannet trafikklærer og faglig leder ved Statens trafikklærerskole. Han har vært ansatt både ved private trafikkskoler og i det offentlige skoleverket, og har også drevet egen trafikkskole. Begynte som trafikklærer i 1996, og har vært ansatt som daglig leder i Trafikkforum siden 2014.

stig@trafikkforum.no
+47 417 64 826
Copyright © 2016 Trafikkforum, All rights reserved.


Er pressemeldingen sendt til feil e-postadresse?
Endre e-postadresse her 

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Trafikkforum · Vestvollveien 30 · Postboks 83 · Skedsmokorset, 2021 · Norway

Email Marketing Powered by MailChimp