Copy

Nieuwsbrief TC de Rauwbraken
 

Indien deze pagina niet goed wordt weergegeven,
klik dan hier

Nieuwsbrief TC de Rauwbraken - december 2016

Website-links

» Rooster bardiensten
» Bardienstovername
» Jaarkalender

» Lidmaatschap
» Onze Sponsors

Van de redactie

De mediacommissie wenst alle leden, fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe.

Heb je informatie voor onze nieuwsbrief en/of andere media, mail dit dan naar mediacom@tcderauwbraken.nl. Dat kunnen foto’s zijn, maar ook (korte) teksten, leuke nieuwtjes of voorvallen, kortom, alles wat u zelf ook graag leest. 
Veel lees- en tennisplezier, de media commissie

Mail jouw copij naar mediacom@tcderauwbraken.nl.

Nieuwsbrief

Uiterste inleverdata copij

Februari 2017 27 januari 2017

Van de Voorzitter

Terwijl wij zojuist de kerstversiering weer van de zolder haalden, realiseerde ik mij dat er alweer een jaar ten einde loopt.
Een jaar waarin we tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering de plannen voor ons nieuwe park uiteen gezet hebben. Een jaar dat we hopelijk met een definitieve overeenstemming met de Gemeente Tilburg kunnen afsluiten. De overeenstemming gaat dan over de gebiedsontsluitingsweg en alle daarmee samenhangende afspraken. De verwachting is dat we dat gaan redden en als dat zo is, dan kunnen wij u tijdens onze Algemene Ledenvergadering in januari de definitieve plannen ontvouwen. Nog steeds is het streven om komend jaar zowel de banen als ook ons paviljoen ter hand te nemen. Het is een ambitieus streven maar nog steeds realistisch.
» Lees meer

Algemene Leden Vergadering en Nieuwjaarsborrel

Op woensdag 18 januari 2017 hebben we onze jaarlijkse "Algemene Leden Vergadering" met daarop aansluitend de nieuwjaarsborrel. Deze vergadering (incl. borrel) vindt deze keer in de Schalm plaats. Alle leden van TCDR zijn van harte welkom. Noteer deze datum in je agenda.
Het paviljoen is van vrijdagmiddag 23 december t/m zondag 1 januari gesloten.
Het park is in deze periode voor alle leden mbv de KNLTB-ledenpas toegankelijk. Alleen de verlichting van de banen 1, 2 en 3 kan m.b.v. de externe verlichtingsknop aangezet worden.

BINNENGEKOMEN MAIL

Hallo medeleden van tennisclub De Rauwbraken.
Tijdens de mediacommissievergadering van 13 december jl heb ik afscheid van “mijn” commissie. De laatste tien jaar heb ik mijn best gedaan uw belangen zo goed mogelijk te dienen
In deze periode heeft er één grote verandering plaatsgevonden die ikzelf in ieder geval, als zeer positief ervaren heb: de overgang van het gedrukte boekje naar een digitale vorm. Als club houden we hierdoor aansluiting bij de veranderingen die zich in onze maatschappij voordoen. De snellere communicatievormen en –mogelijkheden creëren openingen die we kunnen en moeten gebruiken.
Joost, Miranda, Eric, Kevin, Guus en Hans, bedankt voor jullie inzet en samenwerking. Ik ben benieuwd naar jullie voortgang in het digitale informatieproces.
Bestuur en commissievoorzitters, jullie uiteraard ook bedankt voor alles.
Ik kijk er met plezier op terug.
Tot ziens op de tennisbaan, gegroet, Ilse
Ps. De mail bestemd voor de nieuwsbrief of iets anders, graag richten aan mediacom@tcderauwbraken.nl

Maak er een mooi sportief jaar van!
Hieronder vindt u de jaarverslagen van onze commissies.

Jaarverslag Accom. 2016

 Hoe ver moeten we terug in de geschiedenis om als opening geen melding te maken over de voortgang van de verbouwing/aanpassing van ons complex? In een buitengewone algemene  ledenvergadering is op dinsdag 14 juni uiteengezet hoe de stand van zaken is en welke keuzes aan u zijn. Middels de nieuwsbrief blijven we op de hoogte.

Intussen blijft de Accom actief hoewel we dit jaar getroffen zijn door het overlijden van een van onze leden. Na een relatief kort ziekbed is Jan Paijmans op 24 mei overleden. Wij herinneren Jan als een harde werker bij wie je nooit tevergeefs aanklopte. Je hoefde nooit te raden wat hij bedoelde. Een man met zijn hart op de juiste plaats. Een verlies voor onze commissie.
» Lees meer

Jaarverslag Barcommissie 2016

Vanaf begin 2016 hebben we versterking gekregen in de persoon van Coen Santegoets, waardoor de barcommissie het afgelopen jaar uit de volgende mensen bestond:
 • Heike Koopmans
 • Jeroen Leijs
 • Guido Moonen
 • Kees Pieterse
 • Ronald Roijers
 • Mark van Rooij (voorzitter)
 • Coen Santegoets
 • Ria van der Wiel
 • Walter van der Wiel
Vanuit het bestuur haakt Ger van Laak bij onze vergaderingen aan en voor de uitvoering van onze taken kunnen we nog steeds rekenen op de ondersteuning van Petra Pigmans en Gerard Houtepen (inkoop en ontvangst van drankvoorraad), Gerrie Segers (poetsen keuken) en een groot aantal leden die door de week het afsluiten van het paviljoen voor hun rekening nemen. Wederom dank aan jullie allemaal!
» Lees meer

Jaarverslag Jeugdcommissie 2016

In 2016 is het jeugdleden aantal fors gestegen. We zijn het jaar gestart met ongeveer 90 jeugdleden, en inmiddels staat de teller ongeveer op 120. Ook horen we in de wandelgangen dat er weer meer animo bij de lokale jeugd is om zich misschien aan te gaan sluiten bij onze club.
Deze groei heeft voor een klein deel te maken met het enorm succesvolle open mini/maxi invitatie event wat we het afgelopen jaar nieuw leven ingeblazen hebben. De jeugd t/m 12 jaar was van harte welkom op ons park om een gezellige middag te tennissen met een introducé of zelf als introducé.
» Lees meer

JAARVERSLAG MEDIACOMMISSIE 2016

Via de nieuwsbrief en de website voorziet de Mediacommisie de leden van allerlei informatie, van inschrijfformulieren tot bardienstoverzichten. De commissie is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en de tv-reclames in het paviljoen. De website geeft ons de mogelijkheid informatie door te geven aan en terug te koppelen naar de leden. Informatie met betrekking tot o.a.  lidmaatschap, training, toernooien en andere activiteiten is daar ook terug te vinden. Via de website kunt u ook uw persoonlijke gegevens wijzigen; let erop dat onze ledenadministratie hier ook van op de hoogte moet zijn.
» Lees meer
 

Jaarverslag Sponsorcommissie 2016

In het afgelopen verenigingsjaar hebben we de sponsorovereenkomst met Joris Sport als hoofdsponsor getekend in het Willem II-stadion tijdens de wedstrijd Willem II – FC Groningen. Met Joris Sport werd een 3 jarige overeenkomst getekend. Al direct vanaf de eerste kennismaking met de mensen achter Joris Sport was het contact erg plezierig. Ook op vragen werd snel gereageerd. Medio oktober kregen wij het bericht dat er een koper werd gezocht voor beide winkels van Joris Sport in Udenhout en Tilburg. Indien er geen koper zou worden gevonden, zullen de winkels worden gesloten. Dit laatste is recent duidelijk geworden; eind december sluiten de winkels.
» Lees meer

JAARVERSLAG VAN DE TTC 2016

Ton Klaassen wisseltrofee 2016
Ook dit jaar heeft de TTC weer geprobeerd om voor elk wat wils te organiseren. Er waren 3 toernooien die meer gezelligheid toernooien zijn. Een ervan is het Ton Klaassen wisseltrofee toernooi. Het Ton Klaassen toernooi werd dit jaar georganiseerd door Wilma Wijffels, Jeannette van Zeeland en Monique Leijs. Het toernooi werd gehouden op 3 april 2016.
Dit jaar hadden 44 leden zich ingeschreven voor het Ton Klaassen toernooi. Dit waren 3 koppels meer dan vorig jaar. Helaas hadden er op het laatste moment nog 2 koppels afgemeld waardoor we uiteindelijk 20 koppels hadden die meededen. De koppels waren verdeeld over 6 poules.
» Lees meer

Jaarverslag Secretaris 2016

Het bestuur heeft dit jaar 7 keer vergaderd en twee keer met de commissievoorzitters. Er is één Algemene Ledenvergadering geweest en één Bijzonder Algemene Ledenvergadering.
De ledenadministratie was het afgelopen jaar wederom in de vertrouwde handen van Riet Huijbregts. De stand van het aantal leden is per 31-10-2016: 601 senioren en 138 junioren. Ten opzichte van vorig jaar een licht dalende lijn bij de senioren, maar ten opzichte van de landelijke trend een zeer nette prestatie.
De kampioenschappen hebben we dit jaar weer samen met TVBE gehouden.
» Lees meer

INSCHRIJVEN  INTERNE DONDERDAGAVOND DUBBELCOMPETITIE

Beste seniorleden van TC de Rauwbraken,
Op donderdag 12 januari 2017 start de wintereditie van de interne donderdagavond dubbelcompetitie. Hiervoor kun je je vanaf vandaag inschrijven. Ook nieuwe koppels zijn van harte welkom! De poules worden ingedeeld op sterkte: dus zowel beginners als gevorderden kunnen zich inschrijven.
Je kunt je hiervoor samen met je dubbelpartner via toernooi.nl (zoekterm: tcdr donderdag) inschrijven. Als dit niet lukt, mag je de inschrijfgegevens mailen. Je kunt je t/m uiterlijk 27 december inschrijven.
In de regel word je ingedeeld om zo’n 7 a 8 wedstrijden te spelen. Je wordt ingedeeld op sterkte én op basis van eventuele eerder behaalde resultaten in de donderdagavondcompetitie. Belangrijke informatie:
 • Speelavonden: Donderdag 12 januari t/m 30 maart
 • Speeltijden: 19.00u, 20.15u en 21.30u (elke wedstrijd duurt 5 kwartier)
 • Niveau: voor alle niveaus!
Je mag maximaal 4 avonden blokkeren.
Om het voor de planners niet te moeilijk te maken, vragen we jullie vriendelijk niet teveel tijden te blokkeren.
Je mag wel bij de notities aangeven wat je voorkeurstijden zijn, daar kunnen we dan rekening mee proberen te houden.
De overige regels vind je onder de knop 'reglement' op toernooi.nl. We hopen ook deze keer op jullie gezellige en fanatieke deelname! NB.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Anouk Vromans (anoukvromans@home.nl of 06-30196982).

Met vriendelijke groet, Wilma Wijffels & Anouk Vromans
TTC TC De Rauwbraken

TC de Rauwbraken verwelkomt haar nieuwe leden.

Nieuwe jeugdleden

Per van den Berg Berkel-Enschot
Simoon de Boer Berkel-Enschot
Pepijn de Coninck Berkel-Enschot
Lars Hamers Berkel-Enschot
Jelle Hoevenaars Berkel-Enschot
Danic de Koning Berkel-Enschot
 

Nieuwe leden senioren

 
Marjoleine Castelijn Berkel-Enschot
Raimond Elias Berkel-Enschot
Claudia van Hest Berkel-Enschot
Ester Romijn Tilburg

Kerst Knutsel Middag

Ieder jaar in december wordt ons Paviljoen in een gezellige kerstsfeer gebracht.
Zo hebben we vorig jaar onze tennisballenkerstboom, die gemaakt is door Frank de Man, mooi versiert met zijn allen en afgelopen jaar hadden we een echte kleurwedstrijd! Wie maakt de mooiste kerstkleurplaat? Er werd heel serieus gewerkt, want iedereen wilde natuurlijk wel met één van die mooie prijzen naar huis. De nummers 1, 2 en 3 waren dit jaar Valerie, Thomas en Lisa! Zij kregen een leuke prijs en hun kleurplaat is nog tot en met kerst te bewonderen in het paviljoen.
Wat we volgend jaar gaan doen is nog een verrassing. Je krijgt hier vanzelf een uitnodiging voor!
Op een woensdagmiddag komen we tussen 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar, om in ieder geval gezellig te knutselen.
Voor een lekker hapje en drankje wordt gezorgd en vergeet niet je tennisracket mee te nemen voor het rondje om de baan!

De jeugdcommissie wenst jullie fijne, gezellige kerstdagen en een sportief en gezond 2017 toe.

Oproep digitale nieuwsvoorziening

Wij hebben onze digitale nieuwsvoorziening (website, nieuwsbrief, Facebook en TV-reclame) een facelift gegeven. Om de media van de nodige info te voorzien, hebben wij input van jullie nodig. Dit kunnen foto’s, filmpjes, verslagen, anekdotes, plaatjes en alle andere vormen van digitale communicatie zijn. Kortom voorzie ons van informatie.Je kunt jouw info mailen naar mediacom@tcderauwbraken.nl of verzenden met wetransfer
Veel van onze leden zijn actief op internet. Een aantal daarvan zit op Facebook en heeft gemerkt dat korte vluchtige nieuwsfeiten via onze Facebookpagina voorbijkomen. Like TC De Rauwbraken op Facebook en u blijft ook hiervan op de hoogte. We krijgen hier veel positieve reacties op. Voor mensen die geen Facebook hebben: u mist geen inhoudelijke informatie. Die komt tot u via de nieuwsbrief en website.  Maar wellicht voor u een reden om toch eens op Facebook te kijken. Er is altijd wel iemand in uw omgeving te vinden die u ermee wil helpen.
» Facebook TC de Rauwbraken

Agenda
 

Senioren

 
18 januari Algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie in de Schalm
   

Jeugd

 
27 december Oliebollen toernooi bij TVBE
Facebook
Twitter
Website
Email

Adverteerders

TC de Rauwbraken
Rauwbrakenweg 38
5056 EJ  Berkel=Enschot
tel: 013-5333883
e-mail: info@tcderauwbraken.nl
website: www.tcderauwbraken.nl

klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief

klik hier om uw e-mailgegevens aan te passen 

 
Copyright © 2016
TC de Rauwbraken,
All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp