Copy

Nieuwsbrief TC de Rauwbraken
 

Indien deze pagina niet goed wordt weergegeven,
klik dan hier

Nieuwsbrief TC de Rauwbraken - november 2016

Website-links

» Rooster bardiensten
» Bardienstovername
» Jaarkalender

» Lidmaatschap
» Onze Sponsors

Van de redactie

We naderen weer het einde van het jaar en daarom willen we graag alle commissievoorzitters vragen om het jaarverslag naar de redactie te sturen, zodat deze verwerkt kunnen worden in de nieuwsbrief van december. Graag inleveren vóór 9 december 2016. 

Heb je informatie voor onze nieuwsbrief en/of andere media, mail dit dan naar mediacom@tcderauwbraken.nl. Dat kunnen foto’s zijn, maar ook (korte) teksten, leuke nieuwtjes of voorvallen, kortom, alles wat u zelf ook graag leest. 
Veel lees- en tennisplezier, de media commissie

Mail jouw copij naar mediacom@tcderauwbraken.nl.

Nieuwsbrief

Uiterste inleverdata copij

December 2016 9 december 2016
Januari 2017 27 januari 2017

Van de Voorzitter

Veel van onze leden (zo niet alle) zijn benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot ons nieuwe tennispark. Verderop in deze nieuwsbrief wordt dit duidelijk gemaakt in een apart “nieuwsbulletin” en kunt u hier meer over lezen.

Zoals bekend is er een controle geweest op de naleving van de Drank en Horecawet in ons paviljoen. Wij kwamen hier als tennisclub niet heel best voor de dag. Sterker nog....

» Lees meer

AFSLUITING VAN DE COMPETITIE POULE A 19 SEPTEMBER

Eindelijk was het dan weer zover. De afsluiting van poule A werd gevierd op ons park, met toestemming van het bestuur. (Daarvoor onze hartelijke dank) Het was een sfeervolle gezellige dag waarbij het goede weer zeker niet ontbrak.

De spelers werden in 2 poules ingedeeld, zodat er constant gekeken kon worden naar de wedstrijden. De behaalde games dienden door gegeven te worden aan het bestuur van MOVT die de wedstrijden hadden georganiseerd.

» Lees meer

Spiegelbijeenkomst vrijwilligersbeleid

Bij veel verenigingen loopt het aantal leden dat vrijwilligerswerk doet terug. Ook bij onze vereniging. Om er voor te zorgen dat dit anders wordt hebben vanuit het bestuur, Ger van Laak en Rob Balke het op zich genomen om een vrijwilligersbeleidsplan op te stellen. Voor de zomervakantie hebben zij versterking gezocht bij Jack Wijffels, Irmi van Beerendonk en Bernadette van Laak om zo te komen tot een Werkgroep Vrijwilligers Beleid.

Op 11 en 13 oktober is, in samenwerking met 2 medewerkers van de gemeente Tilburg, een spiegelbijeenkomst georganiseerd. Voor deze bijeenkomst zijn 30 leden benaderd, een afspiegeling van onze vereniging. Gekeken is naar mannen en vrouwen, leden die vrijwilligerswerk doen en die dit niet doen en er is geselecteerd op leeftijd. Dus als u niet was uitgenodigd, dan was u in ieder geval vertegenwoordigd.

Voor de bijeenkomst is aan de deelnemers gevraagd om een filmpje te bekijken over verenigingen vroeger en nu.

» Lees meer

ALCOHOLBELEID, OOK BIJ TC DE RAUWBRAKEN

Het alcoholbeleid in Nederland heeft als doel het voorkomen van schadelijk alcoholgebruik. Alcoholgebruik is niet verboden maar wel riskant. In 2012 is door de Tweede kamer een wetsvoorstel ingediend om de alcoholleeftijd te verhogen naar 18 jaar. Dit wetsvoorstel is aangenomen en 1 januari 2014 ingegaan.

Onder de hyperlink is een document te vinden over het alcoholbeleid bij TC de Rauwbraken en daar komen de volgende onderwerpen naar voren:

• De overheid heeft vier doelen ten aanzien van het gebruik van alcohol

• Campagnes

• Aanscherping Drank- en Horeca Wet

• Wat merken de leden hiervan?

• Wat betekent dit voor de leden die bardienst gaan vervullen?

  » Alcoholbeleid TC de Rauwbraken

Respect ….. Respect….. Respect!

Respect is een belangrijk woord dat we o.a. heel vaak zien op de shirt van voetbalspelers in de Champions League. Deze spelers, die stuk voor stuk miljoenen euro’s verdienen, hebben respect voor elkaar en voor hun omgeving. Zij dragen dit begrip ook uit naar anderen en worden op hun eventuele misdragingen terecht aangesproken.

Niet alleen bij deze topsporters, maar ook bij alle sportverenigingen is “respect voor elkaar”, waar het om draait. Dit geldt dus ook bij Tennisclub de Rauwbraken waar we respect dienen te hebben voor onze medespelers en tegenstanders. Maar respect is ook van groot belang richting de vele vrijwilligers die we binnen onze club hebben en die we moeten koesteren. Deze vrijwilligers stoppen elke week geheel belangeloos uren werk in de vele evenementen en werkzaamheden bij de club om het alle leden naar hun zin te maken. En dan komen opmerkingen naar leden van commissies.....

  » Lees meer

TC de Rauwbraken verwelkomt haar nieuwe leden.

Nieuwe jeugdleden

Sebbie Alberts Berkel-Enschot
Koen Ceelaert Berkel-Enschot
Koen Donders Tilburg
Robin van Dun Berkel-Enschot
Kiki van Eijl Berkel-Enschot
Sieb van Eijl Berkel-Enschot
Olav van der Haar Berkel-Enschot
Guusje van Hees Berkel-Enschot
Meyke Hendriks Berkel-Enschot
Isa van Keulen Berkel-Enschot
Floris Kinders Berkel-Enschot
Mik Koeton Berkel-Enschot
Jurrian de Kok Berkel-Enschot
Geert van de Laak Berkel-Enschot
Stijn de Lange Berkel-Enschot
Sjors Reterink Berkel-Enschot
Bram Risseeuw Berkel-Enschot
Roos van Rulo Berkel-Enschot
Thomas van Rulo Berkel-Enschot
Raf Snellens Berkel-Enschot
Daan Verkerke Berkel-Enschot
Daantje Vromans Berkel-Enschot
Diewertje Vromans Berkel-Enschot
Sanne van Zeeland Berkel-Enschot
 

Nieuwe leden senioren

 
Helen Arce Salazar Berkel-Enschot
Stefanie Brouwers Tilburg
Elria Cordewener Berkel-Enschot
Jos Hoving Berkel-Enschot
Nicole Leijten Berkel-Enschot
Rob Proos Tilburg
Simone Versteijnen Berkel-Enschot

ONTWIKKELINGEN NIEUW PARK

Beste medeleden,

Velen van u (zo niet allen) zullen zich afvragen hoe de vorderingen zijn met betrekking tot de ontwikkelingen van ons nieuwe park. Na de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) is er veel achter de schermen gedaan. Met dit artikel willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken op dit moment. Ook zullen wij vanaf nu met enige regelmaat extra nieuwsbulletins uit doen gaan.

Tijdens de BALV is de commissie Overhoeken ontheven van haar taken. Taken waarvan de leden van de commissie zich naar volle tevredenheid gekweten hebben. In de bestuursvergadering die volgde op die BALV is vervolgens een projectcommissie ingesteld die de hele (ver)bouw zal begeleiden. Deze commissie bestaat uit Jan van Zantvoort, Rob Balke, Jan van Rijswijk en Arjan Enneman. Indien er aanleiding toe is zal binnen de vereniging, maar indien nodig ook daarbuiten, expertise “ingehuurd” worden (denk hierbij bijvoorbeeld aan baanvernieuwing, verlichting e.d.). Deze projectcommissie volgt de ontwikkelingen op de voet en komt daarom iedere week bij elkaar om de dan lopende zaken te bespreken en eventuele acties uit te zetten. Op het moment dat er beslissingen genomen moeten worden zal dit altijd door het bestuur, binnen het afgegeven mandaat, gedaan worden.

Waar staan we nu? » Lees meer

Statistieken Nieuwsbrief september 2016

We zijn nu al een tijdje bezig met het uitbrengen van de digitale nieuwsbrief. Het voordeel van een digitale nieuwsbrief is dat er allerlei gegevens beschikbaar zijn ter evaluatie. De media commissie leek het leuk om deze gegevens een keer te delen met de leden, zodat jullie ook weten hoeveel mensen bijvoorbeeld de nieuwsbrief lezen, in welke landen de nieuwsbrief wordt gelezen en op welke linkjes er het meest wordt geklikt. Een uitdraai van de statistieken is te vinden in de volgende link » Statistieken nieuwsbrief september 2016

Oproep digitale nieuwsvoorziening

Wij hebben onze digitale nieuwsvoorziening (website, nieuwsbrief, Facebook en TV-reclame) een facelift gegeven. Om de media van de nodige info te voorzien, hebben wij input van jullie nodig. Dit kunnen foto’s, filmpjes, verslagen, anekdotes, plaatjes en alle andere vormen van digitale communicatie zijn. Kortom voorzie ons van informatie.Je kunt jouw info mailen naar mediacom@tcderauwbraken.nl of verzenden met wetransfer
Veel van onze leden zijn actief op internet. Een aantal daarvan zit op Facebook en heeft gemerkt dat korte vluchtige nieuwsfeiten via onze Facebookpagina voorbijkomen. Like TC De Rauwbraken op Facebook en u blijft ook hiervan op de hoogte. We krijgen hier veel positieve reacties op. Voor mensen die geen Facebook hebben: u mist geen inhoudelijke informatie. Die komt tot u via de nieuwsbrief en website.  Maar wellicht voor u een reden om toch eens op Facebook te kijken. Er is altijd wel iemand in uw omgeving te vinden die u ermee wil helpen.
» Facebook TC de Rauwbraken

Agenda
 

Senioren

 
22 sept - 22 dec Dubbel competitie Heren en Dames
17 nov - 18 dec Externe competitie senioren
   

Jeugd

 
7 december Kerst knutselen
21 december Oliebollen toernooi
Facebook
Twitter
Website
Email

Adverteerders

TC de Rauwbraken
Rauwbrakenweg 38
5056 EJ  Berkel=Enschot
tel: 013-5333883
e-mail: info@tcderauwbraken.nl
website: www.tcderauwbraken.nl

klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief

klik hier om uw e-mailgegevens aan te passen 

 
Copyright © 2016
TC de Rauwbraken,
All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp