Copy
School's Cool Westland nieuwsbrief 
Bekijk de nieuwsbrief online

Vertrek Jan  Delfgaauw en Frits Fraterman

Per 1 juli nemen wij afscheid van Jan Delfgaauw als coördinator van School’s Cool Westland. Jan is niet alleen meer dan vier jaar coördinator bij de stichting geweest maar was ook samen met Ger Alleblas de oprichter van School’s Cool Westland. Zij waren beiden, onafhankelijk van elkaar, enthousiast geworden naar aanleiding van een artikel over School’s Cool Amsterdam, en bedachten dat niet alleen in steden, maar ook in Westland behoefte zou zijn aan begeleiding van kinderen rondom het brugklasjaar. Vanaf het begin heeft Jan met veel enthousiasme het werk vormgegeven. De contacten met ouders, leerlingen en natuurlijk de mentoren gingen hem goed af, evenals die met de scholen en gemeente Westland. Hij slaagde erin om, samen met onze penningmeester Frits Fraterman het belang van School’s Cool uit te dragen en hiermee een groot aantal subsidies binnen te halen van sponsoren binnen en buiten het Westland. De pilot van vier jaar kon hiermee  starten. Inmiddels hebben we in drie jaarverslagen heel positieve resultaten kunnen melden. Uiteindelijk wist hij in 2013 ook de gemeenteraad van Westland zo enthousiast te maken dat deze voor vier jaar aan School’s Cool een vaste subsidie heeft verleend. 

Wij zijn Jan zeer erkentelijk voor al het werk dat hij voor School’s Cool Westland heeft verricht. Hij laat School’s Cool Westland achter met een goede basis, waarop zijn opvolger Peter van der Wel verder kan bouwen. Wij nemen na de zomer samen met de mentoren op een passende manier afscheid van hem. 

Dan nemen we ook afscheid van onze penningmeester Frits Fraterman, die de boekhouding vakkundig opgezet en uitgevoerd heeft, en zich als bestuurslid enthousiast heeft ingezet om School’s Cool Westland succesvol te maken.
Namens het bestuur, Carlieke van Staalduinen en Juliëtte Zwinkels

Weer veel leerlingen aangemeld 

Wij beginnen het nieuwe schooljaar met de begeleiding van tenminste 37 kinderen: 25 nieuwe brugklassers en 12 leerlingen in hun tweede jaar. Het gaat om kinderen die door hun persoonlijke of gezinsomstandigheden extra steun nodig hebben bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Zij krijgen van ons een persoonlijke mentor, een vrijwilliger, die wekelijks thuis komt helpen met huiswerk en andere zaken die met school te maken hebben. De 25 nieuwe brugklassers gaan naar het vmbo (17), mavo/havo (1), havo/vwo (4) en vwo (2). 
 

Nieuwe mentoren zijn welkom 

De meeste mentoren die een jaar een kind begeleid hebben, vinden dat zo leuk dat ze het daaropvolgende jaar opnieuw een kind willen helpen. Zo blijven mentoren wel twee en soms wel drie jaren aan ons verbonden, voordat ze afscheid nemen. Dat is nu met een aantal het geval, zodat we wel weer enkele nieuwe mentoren nodig hebben om alle kinderen die zijn ingeschreven, een mentor te kunnen geven. Interesse? Op onze website vind je alle informatie over het mentorschap en hoe je je kunt aanmelden. We hebben nu ruim 35 mentoren, iets meer vrouwen dan mannen. De jongste is 20 jaar, de oudste 77. Onze mentoren zijn goed opgeleid, in staat om het gedrag van de kinderen positief te beïnvloeden en ze te stimuleren hun best te doen op school. En wel zo belangrijk: ze hebben er plezier in om met kinderen van deze leeftijd om te gaan. De praktijk laat dan ook zien dat mentor en leerling maatjes worden en dat de mentor in veel gevallen een vertrouwenspersoon wordt voor het kind. 
 
Meer informatie?
Deze Nieuwsbrief bevat maar een fractie van de informatie die wij voor u hebben. Wilt u alles weten? Kijk dan op onze website,
Nieuw telefoonnummer
We hebben een nieuw telefoonnummer:
0174 – 284 345.
 
Nieuwe coördinator
Met ingang van 1 juli heeft School’s cool Westland een nieuwe coördinator: Peter van der Wel (40) uit De Lier. Peter werkt in de accountancy, een beroep dat hij parttime uitoefent. De overige tijd vult hij al jarenlang in met activiteiten voor jeugd, zoals trainer en coach bij volleybal en atletiek. Peter volgt Jan Delfgaauw op die vijf jaar geleden aan de wieg heeft gestaan van School’s cool Westland en het nu, na afloop van de pilotperiode een goed moment vindt om afscheid te nemen.
De nieuwe coördinator heeft zich de afgelopen maanden ingewerkt, onder meer door betrokken te worden in de aanmeldingsprocedure voor leerlingen voor het nieuwe schooljaar en deelname aan de intervisies. We wensen Peter een goede start!

 
Kindpakket Westland
De gemeente Westland heeft het 'Kindpakket Westland' geïntroduceerd. Hiermee kunnen kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen voor verschillende zaken in aanmerking komen, zoals een winterjas, een fiets, sportkleding enzovoort. Allerlei bestaande organisaties die op deze terreinen iets kunnen betekenen, worden met dit initiatief bij elkaar gebracht. Voor het onderdeel 'begeleiding in de brugklas' heeft de gemeente gevraagd of wij dit voor onze rekening willen nemen. We hebben op de website een eigen pagina met uitleg en een link naar onze eigen website. Ga daarvoor naar de website onder de knop 'Kindpakket' en vervolgens onder 'huiswerkbegeleiding'. Het is mooi dat we dankzij dit prima initiatief met leerlingen/gezinnen in contact kunnen komen, voor wie onze begeleiding belangrijk kan zijn. 

 
Ontvangen gelden
School's cool Westland is een vrijwilligersorganisatie die voor zijn functioneren afhankelijk is van subsidies en giften. Een fonds dat ons al vanaf de oprichting steunt is Kinderpostzegels Nederland, dit jaar zelfs met € 15.000. Kinderpostzegels steunt ook andere School's cool-projecten in Nederland en heeft daardoor veel inhoudelijke kennis over mentorprojecten, waar wij van profiteren. Verder steunt de gemeente Westland ons jaarlijks met een subsidie van € 20.000 en hebben wij dit voorjaar van de Wollebrandcross een bedrag van € 4.750 ontvangen. De Wollebrandcross was een groot Westlands sportspektakel, waarvan de opbrengst naar goede doelen voor kinderen ging. Was, want dit jaar werd het evenement helaas voor de laatste keer gehouden. Ook van Stichting Boschuysen en Rabobank Westland hebben we giften mogen ontvangen, zoals eerder bericht. En ook heel erg leuk: onze mentor Edith Bal-Verbeek, werkzaam bij Nationale Nederlanden, heeft voor elkaar gekregen dat dit bedrijf ons € 500 heeft geschonken. 

 
COLOFON REDACTIEADRES ARCHIEF NIEUWSBRIEVEN
Redactie:
Jan Delfgaauw
Vormgeving:
Renée Prins
 

School’s cool Westland,
Postbus 36
2670 AA Naaldwijk,
telefoon 0174 – 284 345.
info@schoolscoolwestland.nl 
www.schoolscoolwestland.nl


 
De door School's cool Westland  gepubliceerde nieuwsbrieven worden gearchiveerd op de website. Oude edities zijn hier te raadplegen.


 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website