Copy
Se mailen i din browser

Nyt fra SAPA

31. marts 2017

Seneste nyt

I dette nyhedsbrev kan du læse om det aktuelle arbejde med SAPAs interimsløsning, om gennemførelse af prøveundervisning i SAPA-løsningen samt om de seneste opdaterede redskaber.

Arbejdet med SAPAs interimsløsning

I SAPA-teamet arbejder vi intenst sammen med Netcompany for at sætte fuld gang i etableringen af SAPAs interimsløsning, som skal gøre det muligt at idriftsætte SAPA i kommunerne i den situation, hvor KMD ikke fuldt ud leverer Støttesystemerne.

Reelt er udviklingsarbejdet hos Netcompany allerede sat i gang med tidlige forberedende aktiviteter samtidig med, at vi arbejder på at etablere en aftale, der omfatter den fulde leverance af SAPAs interimsløsning.

Prøveundervisning gennemført med succes

Når SAPA skal ibrugtages i kommunerne, er det vigtigt, at de forskellige brugere føler sig godt klædt på til at benytte SAPA. Undervisningen i SAPA sker ud fra det såkaldte træn-træneren-princip. Det betyder, at leverandøren af SAPA – Netcompany – underviser kommunens superbrugere, administratorer og instruktører, hvorefter kommunens instruktører underviser slutbrugerne. Det stiller store krav til de undervisningsforløb, som disse brugere skal gennemgå.

Derfor har KOMBIT og Netcompany for nyligt gennemført prøveundervisning i SAPA-løsningen i samarbejde med repræsentanter for pilotkommunerne samt SAPAs kommuneprojektgruppe og brugerpanel.

Formålet med prøveundervisningen har været at kvalitetssikre indhold og form af kurserne for superbrugere og administratorer, og deltagerne var meget tilfredse med at være involveret i forløbet.

Sådan forløb prøveundervisningen

I februar blev der gennemført en hel dags undervisning hos Netcompany for først superbrugerne og dernæst administratorerne.

Efter hver undervisningsdag udfyldte deltagerne evalueringsskemaer og den efterfølgende dag blev de igen samlet for at lave en detaljeret og systematisk opsamling på undervisningen.

Deltagerne pegede på mange gode elementer i undervisningen og en række forbedringspunkter. Disse blev opsamlet i en rapport, som KOMBIT og Netcompany nu bruger i det videre arbejde med at forberede undervisningsforløbet, når landets kommuner skal ibrugtage SAPA.

De næste skridt

I KOMBIT er vi ved at planlægge prøveundervisning på det sidste af kurserne, nemlig instruktørkurset. Dette kursus skal hjælpe kommunernes instruktører med at forberede og gennemføre egen slutbrugerundervisning, og det er dermed med til at understøtte træn-træneren-princippet. Prøvekurset løber af stablen til maj.

Seneste opdaterede redskaber

SAPA-temaoverblik er blevet opdateret til en version 3.0, som netop er publiceret i dokumentbiblioteket. Temaoverblikket skal ses som en forløber til SAPAs udrulningshåndbog, og den beskriver overordnet kommunernes opgaver i SAPA-projektet.

Endvidere er dokumentet med overblik over SAPA's basisoplysninger opdateret. Her kan man læse, hvilke oplysninger SAPA kan vise.

Kommunikation i den kommende tid

Der vil løbende blive kommunikeret til SAPA-projektlederne om status, tidsplan, den alternative plans eventuelle konsekvenser for SAPA-løsningen mv.

Eventuelle spørgsmål er som altid meget velkomne til sapa@kombit.dk.
Mvh. Jan Magleby

 

Copyright © 2017 KOMBIT A/S


Vil du ikke modtage SAPAs nyhedsbrev? Afmeld dig her.