Copy
Se mailen i din browser

Nyt fra SAPA


2. marts 2017

Seneste nyt

Vi ved, at I følger udviklingen i KOMBITs samarbejde med KMD omkring Støttesystemerne (STS) tæt. Som bekendt er STS en forudsætning for SAPA – og dermed også for ibrugtagningen af SAPA i kommunerne.

Som I sikkert har orienteret jer om via breve fra KOMBIT og artikler i medierne, har KOMBIT på baggrund af de seneste forsinkelser af KMD’s udvikling af STS igangsat alternative initiativer for at kunne gennemføre monopolbruddet. Det betyder for SAPA, at der skal etableres en interimsløsning, som kompenserer for de manglende Støttesystemer, således at SAPA i en afgrænset periode kan idriftsættes uden Støttesystemerne.

På længere sigt skal SAPA som planlagt fungere i samspil med Støttesystemerne, når de er klar. Støttesystemerne er fortsat helt afgørende for den fremtidige it-infrastruktur og en forudsætning for, at I kan modernisere jeres it-landskab.

Processen i den kommende tid

Vi arbejder i skrivende stund på højtryk for at afklare, hvordan man præcist kan etablere en interims-arkitektur, som gør det muligt at idriftsætte SAPA i kommunerne.

Vi har bl.a en dialog med SAPAs leverandør Netcompany om mulighederne for at opbygge en sådan interimsløsning for SAPA. Målet er at få SAPA i drift så hurtigt som muligt – selv med midlertidigt reduceret funktionalitet og/eller datagrundlag.

Der vil løbende blive kommunikeret til SAPA-projektlederne om status, tidsplan, den alternative plans eventuelle konsekvenser for SAPA-løsningen mv.

Eventuelle spørgsmål er som altid meget velkomne til sapa@kombit.dk.

Mvh. Jan Magleby på vegne af hele SAPA-teamet.

Copyright © 2017 KOMBIT A/S


Vil du ikke modtage SAPAs nyhedsbrev? Afmeld dig her.