Copy
Vårnyheter 2016. Arbetsdag söndag 8/5 kl 10 i Mjösund. Info inför kommande vägsyn och dagvattensyn.
View this email in your browser

Vårnyheter 2016

Här kommer lite info och nyheter om vad som händer i samfälligheten

  • Ny styrelse - se hemsidan för kontaktuppgifter
  • Information om kommande vägsyn och dagvattensyn.
  • Arbetsdag söndag 8/5 kl 10 i Mjösund.
Alltid aktuell info också på hemsidan: http://nas-galtero.se

Hälsningar styrelsen Näs-Galterö SFF
 

Inför kommande väg- och dagvattensyn

Under våren kommer dels dagvattensyn men även vägsyn ske i området. I år kommer dessutom att ske en besiktning av återställningen av vägar och diken efter fibernätverkets anläggning. Det är Skanova som har ett femårigt garantiåtagande gentemot samfälligheten.

Fotografera gärna det du ser längs vägarna. Det kan vara sprucken eller trasig asfalt. Fel på avrinning längs vägarna. Etc. Fler ögon är bättre än endast ett par, som vi brukar säga.
Bilder och synpunkter skickas till 
info@nas-galtero.se.
 

Arbetsdag 8/5 kl 10-13

Samling kl 10 i Mjösund för fördelning av arbetsuppgifter. Därefter så sprider vi oss och hjälper till där hjälp behövs. Återsamling kl 12 cirka i Mjösund för gemensam korvgrillning och fika och något kul för barnen. 

Väl mött.

Styrelsen

Ny styrelse i samfälligheten

På stämman valdes ny styrelse

Styrelsen består nu av Rebecca Palmgren, ordförande, Madelene Edin, sekreterare, Bjarne Johannessen, kassör, Henrik Lundgren, suppleant tillika operativt vägansvarig, Patrik Aspebrant, suppleant tillika operativt dagvattenansvarig samt Åke Rohlén, suppleant.

Kontaktuppgifter

Alla kontaktuppgifter som behövs för att komma i kontakt med styrelsen finns på hemsidan.
Styrelsen Näs-Galterö Samfällighet

 
Copyright © 2016 Näs-Galterö Samfällighetsförening, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp