Copy
Vinternyheter 2015. Info om utsättning av snökäppar - hjälp behövs på lördag 5/12. Vad gäller inför vintern med snöröjning och halkbekämpning?
View this email in your browser

Vinternyheter 2016

Här kommer lite info och nyheter om vad som händer i samfälligheten

  • Kallelse till årsstämma den 28/2 kl 18.00 i Humlebråten. Mer info och formell kallelse kommer senare.
  • Skicka in eventuella motioner senast den 6/2 till info@nas-galtero.se
  • Info om vinterväghållning.
  • Senaste nytt om fiberprojektet.
Alltid aktuell info också på hemsidan: http://nas-galtero.se

Hälsningar styrelsen Näs-Galterö SFF
 

Halkbekämpning

Samfälligheten står för halkbekämpning på våra vägar.  Om ni märker att det behövs grusas eller fyllas på i gruslådor så får ni gärna meddela oss via sms, mejl eller på Facebook. Vi tar tacksamt emot alla tips.

Privata vägar sköter respektive fastighetsägare.


I år kommer vi att ha ett upplag med isgrus på Söskärsparkeringen. Om ni behöver isgrus för privat bruk så hänvisar vi till kommunens upplag som i Ödsmål finns vid Ödsmåls-IP.

Frågor och synpunkter lämnas till info@nas-galtero.se eller på telefon 0729-757050.
 

Snöröjning

Som vanligt så är det kommunen som står för snöröjningen enligt de villkor som gäller:

Info från kommunen om snöröjning

Värt att notera:
  • parkera inte fordon på väg som ska plogas
  • postlådor ska vara placerade minst en halv meter från vägkanten
Frågor och kommentarer lämnas direkt till kommunen via Lämna synpunkter på hemsidan.

Uppdatering om fiberprojektet

Vad händer just nu?

Relacom och deras underentreprenörer sliter så hårt de kan i den kalla frusna jorden för att få ner alla rör. Man kan nog utan att överdriva att de fick sämsta möjliga väder med rejäl kyla under lång period utan snö. Tjälen har gått djupt och man har fått plocka in fräsmaskiner för att ta sig fram. Där det gick att plöja snabbt och lätt för ett par veckor sedan går nu långsamt och under mer störande ljud och ibland rök och lukt när de tinar marken med glödande kol. Vi får ha förståelse för detta och alla vill ha det klart, såväl boende som entreprenörer.

När kopplas vi in?

Några är redan igång och andra har fått inkoppling av huset inbokad i kalendern. På grund av kylan så ligger de dock lite efter och kan behöva boka om inkopplingen. Jag vågar inte säga något om när allt blir klart utan vi får vänta och se. 

Vad händer sen med våra vägar?

Vi får många frågor om vad som händer sen. Står vi där med Svarte Petter och fula vägar och raserade diken sen? Självklart inte. Skanova har tecknat ett avtal med samfälligheten om dels en ekonomisk ersättning för intrång i vägar och diken som beräknas per löpmeter i olika zoner, dyrast mitt i vägen och billigast utkanten av diken. Dels så skall Skanova på egen bekostnad återställa vägar och diken till befintligt skick. Därefter skall samfälligheten godkänna detta och efter det startar en fem år lång garantiperiod dör Skanova står för kostnader som härrör skador och nödvändiga reparationer orsakade av deras ingrepp i väg eller diken. Samfälligheten skall i vilket fall hållas skadeslös genom detta.

Under byggtiden och så länge kylan förhindrar asfaltering så kommer vi få en del gropar och avgrävningar som temporärt fylls med makadam. Om ni ser något som inte är bra så hör av er till oss med sms, mejl eller på Facebook så kontaktar vi Relacom/Skanova för omedelbar åtgärd.

Den som väntar på något gott...

 
Copyright © 2016 Näs-Galterö Samfällighetsförening, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp