Copy
Kallelse till informationsmöte om HVB-hemmet Uddesten på Galtarö onsdag 10/2 kl 18.00 i Nösnäs aula. 
View this email in your browser
Denna information kommer inte från Näs-Galterö Samfällighetsförening utan vi har bara bett om tillåtelse att vidarebefordra informationen via deras mejllista. Vi är några individer som har arbetat med att gräva ganska ordentligt för att få fakta på bordet och dessutom lobbat hårt för att få till ett info-möte. Nedan finner du en länk till all fakta och information vi har grävt fram.

Referat från informationsmötet 10/2 om Uddesten HVB-hem på Galtarö


Från vänster till höger sitter från Uddesten Peter Galatius, Anna Hedén, Peter Högberg och från Göteborgs Stad Louise Parbring, Matilda Brink Larsen och Ulla-Carin Morberg (stående) som agerade moderator.

Här finns ett referat från infomötet med korta svar på de frågor som presenterades. Tyvärr så var inte svaren så mycket längre än vad vi noterat. 

http://nas-galtero.se/wp-content/uploads/2016/02/Referat-från-infomötet-om-Galtarö-2016-02-11.pdf 

Vi bjuder också in er alla att hålla diskussionen levande. Dels kan du diskutera i Facebook-gruppen Näs-Galterö-området och dessutom kommer vi att kalla till öppna möten där vi kan diskutera vidare. Alla frågor som dyker upp kommer vi att skicka vidare tills alla frågetecken är uträtade. Håll utkik efter mötesinbjudningar i mejllådan eller på Facebook.