Copy
Extra upprop till kvinnor! Nominera till styrelsen för Näs-Galterö Samfällighetsförening inför årsstämman 2017
View this email in your browser
Tjejer och kvinnor ni behövs! Vi behöver fler svar från er. Just nu är det fler män som besvarat enkäten. Det finns roller och uppgifter i styrelsen som passar lika bra för kvinnor som män.

Extra upprop till alla tjejer och kvinnor!

Till årsstämman 2017 skall valberedningen minst komma med förslag på två nya styrelseledamöter samt en suppleant. 

Man får givetvis komma med fler förslag. Som den förra valberedning tydligt berättade på 2016 års stämma så är detta ingen vanlig frivillig förening. Man är automatiskt medlem genom sin fastighet. Då är det också rimligt att man någon gång gör en insats genom att delta i arbetet på något sätt. Styrelsen består av några roller som är mer formella men inte så operativa. samt några mer operativt inriktade, vägansvarig och dagvattenansvarig. OBS, vi vill ha in svar från alla!

Gå in och svara på följande enkät så hjälper ni oss i valberedningen:

Nominering styrelsen 2017 (obs obligatoriskt att svara)

Om du vill nominera någon annan än dig själv prata först med personen och ta sedan kontakt med Mattias eller Mikael.
Valberedningen består av Mattias Wahlberg (0729-757050) och Mikael Flood.

Nuvarande styrelse består av:

Ordförande

Rebecca Palmgren

Sekreterare

Madeleine Edin

Kassör

Bjarne Johannesen

Suppleant, operativt vägansvarig

Henrik Lundgren

Suppleant, operativt dagvattenansvarig

Patrik Aspebrant

Suppleant

Åke Rohlén

Copyright © 2017 Näs-Galterö Samfällighetsförening, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp