Copy
Bezoek onze website
Is deze email niet leesbaar? Klik hier.
 
 

SociarE-zine

 

 

januari 2016

Sociare stelt trots voor

 

Belangrijke data

Lastenverlaging en taxshift: ontwerp kb en wet goedgekeurd

Op 29 januari 2016 keurde de Federale ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit alsook een voorontwerp van wet goed die ook voor onze sector de tax shift concreter maken. Met daarbij onder andere een directe forfaitaire vermindering van de rsz-werkgeversbijdragen voor alle lonen.

Aanvullingen bij werkloosheid en tijdskrediet: wijzigingen

De rsz-werkgeversbijdragen op de aanvullende vergoeding bij swt, swav of tijdskrediet stegen. Het bedrag van de aanvulling bij swt is geherwaardeerd en een fiscale vrijstelling moet aanzetten tot werkhervatting.

Wijzigingen groepsverzekering

De rendementsgarantie voor groepsverzekeringen is aangepast. De uitbetaling van het aanvullend pensioen is voortaan verplicht op het ogenblik van pensioen. En uittreders die hun reserves laten staan, kunnen een minimale overlijdensdekking voortzetten.

Btw-grens op 25.000 euro

De grens voor de btw-vrijstelling kleine ondernemingen is sinds 1 januari 2016 25.000 euro.

Voortaan ook elektronische ecocheques

Ook ecocheques kunnen voortaan elektronisch. Daarvoor gelden een aantal bijkomende voorwaarden.

Bijdrage 2016 sectorpensioen 329.01 en Sluitingfonds bekend

De basisbijdrage voor het FSO is 0,02%, de gemiddelde bijdrage voor het sectorpensioen PC329.01 is 0,23%, met inning in het 3de en 4de kwartaal aan 0,46%. Organisaties die voldoen aan de voorwaarden, vragen uiterlijk op 15 april de vrijstelling aan.

Rsz-vermindering mentors blijft mogelijk voor brugprojecten

Sinds 1 juli 2015 worden jongeren in een brugproject niet langer als ‘leerling’ beschouwd en moeten ze niet meer vermeld worden op de DmfA. Een rsz-vermindering voor een mentor van jongeren in een brugproject blijft mogelijk als de mentor aan alle voorwaarden voldoet.

Raamovereenkomst Sociare - Reprobel 2016-2018 uitgesteld

Een raamovereenkomst 2016-2018 zoals die bestond voor de periode 2013-2015 wordt voorlopig uitgesteld door wijzigingen aan het regelgevend kader.

Lidmaatschapsvernieuwing 2016

Sociare-leden ontvangen een uitnodiging om het lidmaatschap te vernieuwen via het online ledenportaal. Op basis van die gegevens berekenen we een correcte lidmaatschapsbijdrage.

Actuele bedragen

Download onze tabel met actuele bedragen.

Overige aankondigingen

Vormingsaanbod HRwijs

HRwijs stelt ook in 2016 alles in het werk om je medewerkersbeleid te ondersteunen.

Loopbaanbegeleiding voor 50-plus werknemers

Loopbaanwijzer.be is het loopbaancentrum van Stebo vzw en lanceert een nieuw aanbod voor 50-plussers.

Duodag 2016

Geef een werkzoekende de kans om in uw organisatie een nieuwe werkervaring op te doen op 24 maart 2016. Die dag werkt hij of zij samen met één van jouw werknemers.

Acerta SocialProfitdag

Op 25 februari organiseert Acerta de Dag van de Social Profit met als thema ECO HR: duurzaam omgaan met talent.
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2016 Sociare, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences