Copy
Bezoek onze website
Is deze email niet leesbaar? Klik hier.

SociarE-zine november

Het najaar van 2016 was weer een actieve periode op politiek en sociaaljuridisch vlak. Sociare volgt dat zoals altijd proactief op en informeert je waar nodig, zoals met dit E-zine.

Begrotingsbeslissingen federale regering

De informatie over de gevolgen van de begrotingsbeslissingen van de federale regering op je organisatie sijpelt geleidelijk aan binnen. De consulenten van Sociare volgen de laatste ontwikkelingen hierrond op de voet op. Van zodra er meer details bekend raken, brengen we je daar vanzelfsprekend van op de hoogte. Een overzicht van de sociaaljuridische actualiteit krijg je ook op onze Actua-sessie van 27 januari.
 

Werkbaar en Wendbaar Werk

Mensen langer aan de slag houden, werkgevers én werknemers meer flexibiliteit geven. Dat is het plan-Peeters in een notendop. Het wetsontwerp van de minister - dat onder meer bepalingen bevat over de annualisering van de arbeidsduur, vrijwillige overuren en glijdende werktijden - gaat nu zijn verdere weg. Een laatste stand van zaken lees je in dit nieuwsbericht en krijg je ook in onze eerste Actua-sessie van 2017 op vrijdag 27 januari. Info & inschrijven: klik hier


 

Wettelijk kader voor re-integratie arbeidsongeschikte werknemers

Samen met zijn collega van Sociale Zaken Maggie De Block werkte minister Peeters ook een aantal maatregelen uit die langdurige arbeidsongeschiktheid in de toekomst moet inperken. Centraal daarbij staat het idee van re-integratie bij de eigen werkgever. Alle achtergrondinformatie bij het kb en wetsontwerp in kwestie lees je op onze website.
 


 

Duurdere swt-regeling

De regering Michel I zet opnieuw stappen om werknemers én werkgevers te ontmoedigen om gebruik te maken van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen. Over de plannen om de rsz-werkgeversbijdragen te verhogen en de gelijkstelling voor pensioen in te perken in de tijd lees je meer in dit nieuwsbericht
 

Nieuws 

Even e-box checken

De e-box is een beveiligde digitale brievenbus waarin je documenten en meldingen van verschillende overheidsdiensten ontvangt. Alle bij de RSZ geregistreerde werkgevers hebben toegang tot zo’n persoonlijke e-box. Hoe werkt de e-box precies?

Vakantierechten bij gewijzigde arbeidsduur: hoe ga je te werk?

Als een bediende in 2016 minder ging werken, betaal je in december 2016 de verloren vakantierechten uit. 
In bepaalde gevallen is er in 2017 ook een verlies van vakantierechten. Die uitbetaling gebeurt dan in december 2017.
 

Verlofrechten berekenen met onze tool

De wettelijke en sectorale verlofrechten van uw werknemers voor 2017 in een paar muisklikken binnen handbereik? Het kan vanaf nu dankzij onze verloftool. Bijscholen rond verlofstelsels? Schrijf je dan zeker in voor onze workshop vakantie op 14 december.
 

Tijd voor de eindejaarspremie

Valt je organisatie onder het toepassingsgebied van de cao van 6 december 2013? Dan ontvangen je werknemers binnenkort een eindejaarspremie. Hoe je die berekent lees je hier.

Dimona-aangifte bij 25-dagen regel

Vanaf 1 januari 2017 geldt een Dimona-aangifte voor werknemers in dienst met de 25-dagenregel. Het bijhorend artikel lees je hier.

Vrijwilligersvergoedingen stijgen

Doe je in je organisatie een beroep op vrijwilligers? Dan is het handig om te weten dat de maximale kostenvergoedingen vanaf 2017 licht stijgen. Je leest er hier meer over. Kijk zeker ook eens in onze syllabus vrijwilligers.
 

Onderzoek Verso: "Economische waarde social profit onweerlegbaar"

De Vlaamse social profit weet zich voor bijna de helft zelf te financieren en is goed voor 8 procent van de toegevoegde waarde in Vlaanderen. Meer lezen? Dat kan in het Verso-rapport ‘De social profit in macro-economisch perspectief’. Ook het tv-programma "De vrije markt" besteedde er afgelopen weekend aandacht aan.

BELANGRIJKE DATA

 14 december  
 Bekendmaking vervangingsdagen voor feestdagen in weekend volgend kalenderjaar
 
 31 december
 Decemberafrekening
 Eindejaarspremie
 Dossier educatief verlof Vlaams Gewest schooljaar 2015-2016
 
 1 januari  
 Elektronische aangifte sociale risico's (ASR)
 
 2 januari  
 Telling voor werkgelegenheidsplan oudere werknemers (2017 - 2020)
 
 16 januari  
 PC 329.01 & Maribeltoekenning? Controleer gegevensoverzicht werknemers!
 
   

SOCIARE - KALENDER VORMINGEN


We sluiten het jaar af met een paar interessante vormingen op de planning waar nog enkele vrije plaatsen voor zijn. Snel inschrijven is de boodschap.

Een handig overzicht van onze workshops van het voorjaar van 2017 kan je ook hier terugvinden.

Najaar 2016

7-8/12: Snelcursus PC 329 najaar 2016
14/12: Workshop Vakantie

Voorjaar 2017

20/01: Start ActuaPlus 2017
24/01: Workshop Arbeidsovereenkomst
26/01: Start van een nieuwe Basiscursus
27/01: Infosessie Actua januari 2017

07/02: Workshop financieel beheer & jaarrekeningen
10/02: Workshop sociale maribel
14/02: Workshop welzijn op het werk
21/02: Workshop terbeschikkingstelling van werknemers

07/03: Workshop Het Nieuwe Werken - resultaatsgericht werken
10/03: Workshop Overheidsopdrachten
14/03: Workshop Arbeidsreglement
16/03: Workshop Fusies
21/03: Workshop Tijdskrediet & Thematische verloven
28/03: Workshop Soepele tewerkstelling

20/04: Workshop Bestuurlijke aansprakelijkheid
21/04: Workshop privacy en persoonsgegevens
27/04: Infosessie Werktijd.be
28/04: Workshop Arbeidsduur & Deeltijdse arbeid

04/05: Workshop vzw-verplichtingen
05/05: Start intervisie burn-out
09/05 & 10/05: Basiscursus Kort

09/06: Workshop Arbeidsreglement
15/06: Workshop Het Nieuwe Werken - juridische aspecten
16/06: Workshop SWT
20/06: Supervisie btw

Vragen of opmerkingen? Bel naar 02/503.18.11 of mail naar vormingen@sociare.be
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2016 Sociare, All rights reserved.

 


This email was sent to <<Mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sociare · Ravensteingalerij 28 bus 3 · Brussel 1000 · Belgium