Copy
Bezoek onze website
Is deze email niet leesbaar? Klik hier.
 
 

SociarE-zine

 

 

april 2016

Een terug- en vooruitblik

Op 19 april 2016 verzamelden de Sociare-leden voor de Algemene Vergadering. Voorzitter Lieve Van Hoofstadt bedankte Dirk Vermeulen, voor zijn jarenlange inzet als Directeur van Sociare, en feliciteerde Anke Grooten die sinds kort de fakkel als Directeur overnam. Dirk Vermeulen is sinds kort Afgevaardigd Bestuurder van Scwitch. De Algemene Vergadering keurde vervolgens het jaarverslag 2015 en de acties voor 2016 goed, alsook de jaarrekening 2015 en begroting 2016.
De vergadering sloot af met een sessie van prof. dr. Elke Van Hoof, over de verschillende aspecten van stress, burn-out en veerkracht. Aansluitend op de AV lanceerde Sociare samen met FOV en ruim 200 aanwezigen Scwitch.

Belangrijke data

Verhoging maribelplafond

Door de taxshift stijgen de middelen van de maribelfondsen. Sociare besliste samen met de vakbonden om die enerzijds in te zetten voor de verhoging van de maximale subsidie per vte en anderzijds voor bijkomende toekenningen. In PC329.01 stijgt de maximale subsidie per vte van 41.500 euro naar 43.000 euro. In PC329.03 bedraagt die in 2016 37.500 euro, in 2017 38.000 euro en in 2019 of 2018 38.500 euro.

Frauduleuze emails en facturen in omloop

Een factuur voor bureaumateriaal, aanmaningsbrieven, oproepen van bedrijvengidsen. Fraudeurs schrijven ook onze sector aan. Een voorbeeld vind je hier. Eén advies: betaal of onderteken niets. Aangifte kan op meldpunt.belgie.be 

Afwezigheid door aanslagen en veiligheidsmaatregelen?

Door de aanslagen en veiligheidsmaatregelen in Brussel krijgen we verschillende vragen. Op onze website lees je het antwoord.

Bevraging economische impact

De aanslagen in Brussel op 22 maart hebben naast een menselijke, ook een economische impact. We horen van verschillende leden dat deelname aan activiteiten en de omzet in en rond Brussel terugvalt. Momenteel werken de federale en regionale overheden verschillende steunmaatregelen uit voor de getroffen sectoren. Omdat ook onze sector getroffen is, willen we de impact in kaart brengen.  Dank om  deze korte bevraging in te vullen. Sociare kan vervolgens het probleem verder aankaarten.

Vlaams doelgroepenbeleid: stand van zaken

Het Vlaams doelgroepenbeleid behoudt drie doelgroepen: jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. Met datum van inwerkingtreding 1 juli 2016?

Dagvergoedingen voor dienstreizen in het buitenland

De fiscus publiceerde de lijst met dagbedragen voor dienstreizen in het buitenland.

Laatste prognose: indexaanpassing juli 2016

De laatste prognose van het Planbureau voorspelt een indexaanpassing in juli 2016.

Uitnodiging Sociare-vormingen

Uitnodigingen van de vormingen bundelen we voortaan in een twee-wekelijkse mail. Inschrijven en meer informatie via de link in die mail of via onze website. Ontvangt u de mail niet? Pas dan je instellingen aan op ons ledenportaal.

Sterker op het werk door verbindende communicatie

In het kader van het actieplan 'werkbaar werk' lanceert VIVO en de vormingsfondsen een project rond verbindende communicatie en biedt gratis opleidings- en coachingstrajecten aan.

Studienamiddag sociaal ondernemerschap

HRwijs en Verso organiseren een studienamiddag over sociaal ondernemerschap, met keynote Caroline Ven en een antwoord op onder andere volgende vragen: Welke voorbeelden van ondernemerschap in de social profit werken inspirerend? Welk soort leiderschap is nodig om ondernemerschap te versterken? Hoe kunnen organisatiestructuur en -cultuur bijdragen aan creatieve medewerkers?
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2016 Sociare, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences