Nyhetsbrev från Kompetenscentret för företagshälsa. Juni 2015.
Öppna i webbläsare

Nyhetsbrevet innehåller information om den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsa. Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet - längst ned i brevet kan man anmäla sig som prenumerant. Vi önskar dig en riktigt skön sommar! 

Inbjudan till seminarium den 14 september - presentation av två nya riktlinjer.

Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetet och Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen är två forskningsbaserade underlag som vänder sig till företagshälsor och arbetsgivare. Riktlinjerna arbetas fram av Företagshälsans riktlinjegrupp, ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Sveriges företagshälsor och arbetsmarknadens parter. Läs mer och anmäl dig här

Kunskap föder framgång inom företagshälsovården

Hur ska företagsläkare få bättre fortbildning? Kunna jobba evidensbaserat? Hur bedöms kvalitet i företagshälsovården? Det var några av frågorna som diskuterades livligt på ett seminarium under det Arbets- och miljömedicinska Vårmötet i Stockholm. Seminariet har dokumenterats i en rapport från Arbets- och Miljömedicin i Uppsala. Läs mer

Samband mellan stress, sömn och besvär i nacke/skuldra/arm

Drygt 25000 personer ingick i en kohortstudie vid Karolinska Institutet som pågick mellan 2006 och 2010. Forskarna analyserade enkätsvar från 7000 personer gällande frågor om arbetsrelaterad stress, sömnbesvär och besvär i nacke/skuldra/arm.
Det visade sig att arbetsrelaterad stress och sömnbesvär var oberoende (risk)faktorer till att få en period av nackbesvär. Sömnbesvär påverkade även sambandet mellan arbetsrelaterad stress och nackbesvär.
Läs artikeln

Kartläggning av arbetsplatsnära insatser inom rehabiliteringsgarantin

Baserat på tidigare utvärderingar och nuvarande forskningsläge har staten tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) tecknat en överenskommelse om en rehabiliteringsgaranti för år 2015 som inkluderar arbetsplatsnära insatser. Syftet med utvärderingen, som genomförs vid Karolinska Institutet, är att undersöka i vilken utsträckning arbetsplatsnära insatser tillämpas, samt identifiera hindrande och möjliggörande faktorer för denna tillämpning. Läs mer

RAMP - ett belastningsergonomiskt riskbedömningsverktyg

Ett Excelprogram för riskbedömningsverktygen RAMP I och RAMP II ligger nu på Ergonomiavdelningens (KTH, Skolan för Teknik och Hälsa) hemsida.
Med hjälp av Excelprogrammet kan bedömning från RAMP I och RAMP II genereras och presenteras i tabeller och diagram. Detta program kan användas i väntan på ett webbverktyg. En testversion av webbverktyget kommer att börja testas och utvärderas inom kort.

Läs mer

 

Referensmätningar av kvarts inom betongindustrin – nytt projekt på IVL Svenska Miljöinstitutet

Den reviderade föreskriften om kvarts (beslutas inom kort av Arbetsmiljöverket) kommer med stor sannolikhet att ge möjligheter att använda mätningar från andra företag som underlag för att bedöma exponeringen på det egna företaget. I samarbete med branschen, Svensk Betong och en referensgrupp kommer IVL att ta fram sådana referensmätningar. En utmaning är att tydliggöra under vilka förhållanden som referensmätningarna kan användas så att mätningar från ”bra företag” inte används som alibi för att inte förbättra dåliga arbetsmiljöer.
Kontaktperson: Ann-Beth Antonsson
, ann-beth.antonsson@ivl.se

Ryggsmärta stör sömnen

I en nyligen publicerad studie vid Karolinska Institutet följde forskarna 233 individer med ländryggssmärta genom veckovisa SMS under 6 månader. På detta sätt kunde antal smärtdagar relateras till antal nätter med sömnstörning. Resultaten visade att 67 % av patienter med ryggsmärta upplevde att smärtan störde sömnen. Jämfört med att vara smärtfri ökade risken för sömnstörda nätter 2-6 gånger efter att ha haft ont 1 dag eller mer.
Läs mer
 
Share
Tweet
Forward
+1
Share
Kompetenscentret för företagshälsa är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. Syftet är att skapa en kunskapsplattform för FHV genom att sprida den kunskap som utvecklas inom kompetenscentret.
Copyright © Kompetenscentret för företagshälsa


Kontaktadress:
http://www.fhvforskning.se

Kompetenscentret för företagshälsa
Nobels väg 13
Stockholm 17177
Sweden
Säg upp prenumeration    Ändra dina inställningar

 
Lägg till prenumerant