Bekijk deze mail in uw browser

Neem en lees!

door Marja van de Lagemaat (marktmeester I&K)

Dit keer een zeer gevulde nieuwsbrief met een grote diversiteit aan thema’s. Op het Greijdanus in Zwolle heeft een ontmoeting plaatsgevonden met leerlingen van andere scholen in de woonplaats waarbij doorgesproken is over vragen als “Wat is het doel van je leven? Wat is je bestemming?. Indrukwekkend om te lezen! Verder een uitgebreid verslag van de studiedag van 22 september in Nijkerk die gehouden is n.a.v. het verschijnen van het boek van prof.dr.G. van den Brink “En de aarde bracht voort..”.  En een verslag van het project rond de Reformatie op het Calvijn College in Goes waar leerlingen van verschillende scholen bezig zijn met kunst maar ook met elkaar in gesprek gaan over hun bestemming. En een uitnodiging voor een bijeenkomst op De Driestar rond burgerschap, curriculum en internationaliseren. En niet in de laatste plaats: aandacht voor het verschijnen van het boekje “Mensen kunnen bloeien: een christelijke onderwijsvisie”. Neem en lees!

I&K Netwerk
 
Voor heel veel lesmateriaal en inspiratie!

Oproep aan schoolleiders en vakdocenten


Ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum? Wil je als school hieraan bijdragen? Curriculum.nu biedt je die mogelijkheid. In vier ontwikkelsessies van drie dagen wordt gewerkt aan de bouwstenen voor het nieuwe curriculum. Er komen gelden beschikbaar voor vervanging. Bekijk hier het hele proces in één overzicht. Ben je geïnteresseerd? Lees hier meer over deze mooie uitdaging en meld je aan vóór 13 oktober. Een goede mogelijkheid voor I&K-scholoen om mee te denken over het onderwijs van de toekomst! Geef jij je ook op? Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO.

Het boek van ... 

door Jan van Luik (Prins Maurits)

Opnieuw identiteit.
Met veel genoegen heb ik de brochure gelezen van dr. Wolter Huttinga ‘Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk: Een theologie voor christelijk onderwijs’. Op 22 september jl. verscheen deze brochure als een tweeluik met ‘Mensen kunnen bloeien’, beiden uitgegeven vanuit de Verus-LVGS-onderzoeksplaats aan de TU in Kampen. Als participant van de ontwikkelgroep ‘Christelijke Identiteit als Sterk Merk’ heb ik het ontstaan van deze uitgave mogen meemaken en wil ik graag de relevantie ervan voor het voetlicht brengen. Wie het over scholen heeft, heeft het over identiteit. Na de ontzuiling van de 20e eeuw bleek het in de 21e eeuw weer hoog tijd voor een hernieuwde zoektocht naar gemeenschappelijke identiteiten. Dit geldt niet alleen voor reformatorische of protestant-christelijke scholen, maar ook openbare scholen zijn hard bezig om haar identiteit te formuleren. lees verder...

Een christelijke onderwijsvisie 

 

Op 22 september was de publieke presentatie van het document "Mensen kunnen bloeien", een pedagogische en onderwijskundige visie op christelijk onderwijs Christelijke scholen worden uitgedaagd te laten zien waar ze voor staan. Er is nieuwe aandacht voor vorming van leerlingen, de identiteit en kwaliteit van onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid van scholen. Dit alles gaat niet zonder pedagogische, onderwijskundige en theologische bezinning. Samen met de ontwikkelaars van het project ‘Identiteit als sterk merk’ hebben scholen die verbonden zijn aan het LVGS hieraan gewerkt. Het resultaat, verwoord in twee publicaties, is op 22 september 2017 in Utrecht gepresenteerd. Prof.dr. Roel Kuiper presenteerde het boekje ‘Mensen kunnen bloeien, een basistheorie voor christelijk onderwijs’. Dr. Wolter Huttinga (Verus-LVGS-onderzoeksplaats) presenteerde een daarbij behorende theologie, met de titel ‘Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk’.

Bekijk hier de publicaties online:

Mensen kunnen bloeien – een basistheorie voor christelijk onderwijs
Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk – een theologie voor christelijk onderwijs

Als leerlingen leerlingen spreken ...

door Jan Bollemaat (Greijdanus)

Sinds 2008 hebben Vwo 6 leerlingen van Greijdanus Zwolle jaarlijks een levensbeschouwelijk gesprek met Vwo 6/5 leerlingen van andere scholen in Zwolle.
Waarom willen we dat? Hoe organiseren we dit? Wat gebeurt er dan?

Soms moet je je eigen stad uit gaan om stadsgenoten te ontmoeten. Dit was bij ons in elk geval wel zo. Tijdens een tweedaagse conferentie over Godsdienst als examenvak spraken we 's avonds onze collega's uit Zwolle. We doen hetzelfde werk, maar op een geheel andere school. In dat gesprek deelden we ons verlangen om leerlingen goed toegerust de school te verlaten. het is belangrijk dat de leerlingen woorden kunnen geven aan hun eigen levensovertuiging. Wie ben ik? Waartoe ben ik op aarde en hoe ga ik daarmee om? Lees verder...
Voor het levensbeschouwelijk paspoort klik hier

Studiedag "Evolutie. Stel dat het waar is"

door Aad Hartog (Wartburg)

Een congres, dat twee maanden van te voren al volgeboekt is; waar ‘slechts’ 600 mensen naar toe kunnen komen; waar begonnen wordt met het zingen van een psalm en met gebed: dat moet bijzonder zijn. En dat was het ook. Op 22 september was er een studiedag in Nijkerk rond het boek van prof.dr.G. van den Brink “En de aarde bracht voort..”. In hoog tempo hoorden we na de inleiding door prof.dr.F.van der Duijn Schouten (de dagvoorzitter) negen lezingen aan. Elke spreker kreeg 15 minuten, zodat ze met enige haast en met hoge informatiedichtheid gehouden werden. Lees verder ...

Project Reformatie op het Calvijn College

Tijdens een bezoek aan het Calvijn College in Goes hoorde ik van het project rond 500 jaar reformatie. Op de website van het Calvijn College stond onderstaand verslag. Het bied veel inspiratie om ook na de reformatieherdenking mee aan de slag te gaan!
In de afgelopen weken was er op het Calvijn College in Goes bijzondere aandacht voor 500 jaar Reformatie. Samen met Het Goese Lyceum (Pontes) en Calvijn College hebben leerlingen vanuit hun eigen optiek gereflecteerd op 500 Reformatie. Het gebeurde onder de noemer Destination. De reformatie zet immers over toekomst en achtergronden en levensbeschouwingen te doen. Het project omvatte tal van activiteiten. Lees verder...

Conferentie burgerschap, curriculum en internationaliseren

door Lydia Bor (Driestar-Educatief)

In het kader van de samenwerking tussen Driestar educatief en de Noordwes-universiteit (Potchefstroom, Zuid-Afrika) wordt er tweejaarlijks een colloquium belegd waarin het gaat over ‘onderwijzen en leren’. Dit jaar organiseren we gezamenlijk voor de tweede keer het colloquium in Gouda. Het colloquium is bedoeld om kennis over onderwijzen en leren uit te wisselen, en heeft als overkoepelend thema “We don’t teach the curriculum, we teach the curriculum through life….” Tijdens het colloquium werken we in vier Special Interest Groups samen op de volgende thema’s: 1. Citizenship in a world of diversity 2. Leadership in Education 3. Education for the common good 4. (Multi)language in education In beide instituten zijn medewerkers op deze vier gebieden actief. Lees verder...

Uit de lespraktijk

 

Je werk of je leven 

Lesmateriaal LOB

De start van het nieuwe schoolseizoen betekent voor veel leerlingen van (voor)examenklassen dat dat het nu ‘menens’ wordt in de oriëntatie op studie- en beroepskeuze. Ze zijn bezig met vragen als ‘Waar ben ik goed in?’, ‘Wat vind ik leuk?’, ‘Waar zijn baankansen?’ Relevante vragen, maar gaat er niet iets aan vooraf? Wat is eigenlijk het doel van je leven, en wat is de rol van je werk daarin? Werk je voor jezelf of voor anderen? Gaat carrière-maken voor alles of doen andere zaken er meer toe? Hoe belangrijk is het om (veel) geld te verdienen? Lees verder ...


Doelgroep          Materiaal
Alg.                      documentaireserie "Whyarewehere" over vragen rond geloof en wetenschap
Gd                       Opkijken.nl met o.a. video's voor jongeren over geloofsthema's
Gd/Du                  CheckLuther.com met veel achtergrondinformatie over Luther
LOB                     www.jewerkofjeleven.nu

Agenda

 
 

November


Op 2 november houdt GRIP haar Studiedag Kunst ‘Wat schieten we op met kunst’?  Kijken naar kunst, hoe doe je dat met leerlingen en wat gebeurt er tijdens het kijken en reflecteren/beschouwen in je brein. Samen met spreker Mark Mieras (wetenschapsjournalist) zoeken we naar een bewuste benadering van het onderwijs. Klik hier voor meer informatie. Aanmelden Grip Studiedag Kunst.

Op 4 november zal een tweede studiedag gehouden worden rond het thema Schepping en Evolutie, n.a.v. het verschijnen van het boek 'En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie', een studie van Gijsbert van den Brink.

Op 8 november wordt de GRIP studiedag Economie gehouden in het gebouw van de Tweede Kamer. Het thema van deze dag is: 'Profileert elke burger in gelijke mate van de economische vooruitgang of blijven inkomensverschillen bestaan?  's Middags is er een wandeling langs locaties waarop gewerkt wordt met/voor mensen in economische zwakke posities. Aanmelden Grip Studiedag Economie

Studium Generale “Nieuwe literatuur en Jodenvervolging”

Op 10 november start een Studium Generale op Driestar waar literatuur over de jodenvervolging centraal staat.  In drie avonden wordt ingegaan op opvattingen over joden die leefden in de Nederlandse samenleving in het algemeen en onder orthodoxe christenen in het bijzonder.  Sprekers zijn dr. Ewart Bosma, dr. Bart Wallet en Lody B. van der Kamp.
De andere avonden zijn: 24 november en 7 december
Voor meer  informatie en aanmelding klik hier.


December

Studium Generale “Nieuwe literatuur en Jodenvervolging”
Op 7 december wordt de tweede avond gehouden van de  Studium Generale op De Driestar waar literatuur over de jodenvervolging centraal staat.  Sprekers is dr. Ewart Bosma, dr. Bart Wallet en Lody B. van der Kamp.
De andere avonden zijn: 24 november en 7 december Voor meer  informatie en aanmelding klik hier.


Januari 2018

Op 23 januari houdt GRIP voor het eerst de studiedag Maatschappijleer. De dag zal gaan over de christelijke vorming van leerlingen in de wereld waarin we staan. Dr. J. van der Stoep zal spreker zijn op deze dag. Meer info via de website van Grip of bij één van de medewerkers.

Op 24 januari 2018 hoopt de Driestar weer de jaarlijkse identiteitsdag te houden. Nadere informatie volgt via de website van Driestar-Educatief

Contact

Identiteit & Kwaliteit
Marktmeester: M. van de Lagemaat

marktmeester@ienknetwerk.nl

Secretariaat

Secretariaat I & K Netwerk
Vondellaan 4
3906 EA Veenendaal
secretariaat@ienknetwerk.nl

Ons adres is:
Identiteit en Kwaliteit Netwerk
Vondellaan 4
Veenendaal, Utrecht 3906 EA
Netherlands

Add us to your address book


Pas uw voorkeuren aan of verwijder mij uit deze mailinglijst

Email Marketing Powered by Mailchimp